Etusivu » Tutkijapaneeli talousmetsien luonnonhoidon keinoista | Metsäpolitiikkafoorumi 3.10.2018

Tutkijapaneeli talousmetsien luonnonhoidon keinoista | Metsäpolitiikkafoorumi 3.10.2018

Metsäpolitiikkafoorumin tutkijapaneelissa paneuduttiin talousmetsien luonnonhoidon edistämisen politiikkakeinoihin. Tapion järjestämään paneeliin osallistui tutkijoita Luonnonvarakeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Pellervon taloustutkimuksesta, Metsätehosta ja Jyväskylän yliopistosta sekä asiantuntijoita Maa- ja metsätalousministeriöstä ja Tapiosta. Paneelissa mietittiin uusia keinoja edistää talousmetsien monimuotoisuutta ja tapoja sujuvoittaa nykyisten keinojen implementointia. Keskeisinä keinoina nähtiin muun muassa paikkatiedon nykyistä kattavampi hyödyntäminen ja tiedonkulun parantaminen.

Talousmetsien luonnonhoidon käytäntöön viemisen pullonkauloja on aikaisemmin kartoitettu Monimetsä-hankkeen osana tehdyssä laajassa metsäammattilaisten haastattelututkimuksessa. Yhtenä tärkeänä pullonkaulana nousi esille tiedonkulun ongelmat. Tutkijapaneelissa nähtiin tärkeänä keinona paikkatiedon parempi hyödyntäminen koko toimintaketjussa sekä informaatio-ohjauksen parempi kohdentaminen ja informaatio-ohjauksen keinovalikoiman laajentaminen. Tietoa voisi jakaa digitaalisesti ja eri kohderyhmille paremmin räätälöitynä, esimerkkinä vaikkapa digitaaliset metsänhoitosuositukset.

Tutkijapaneelin keskusteluissa nousi myös esille uusia ideoitu luonnonhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkijat näkivät muun muassa tarvetta keinoille ja kannustimille, joilla voitaisiin paremmin kohdentaa luonnonhoidon toimenpiteitä maisematasolla, esimerkiksi ryhmäsertifioinnin puitteissa.

Paneelin aikana keskusteltiin myös jatkuvan kasvatuksen merkityksestä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Tutkijapaneelissa todettiin, että jako tasaikäiseen kasvatukseen ja jatkuvaan kasvatukseen on osittain keinotekoinen, vaan kyseessä on eri metsänkasvatusmenetelmien jatkumo. Metsänkasvatusmenetelmän valinnan vaikutuksesta luonnon monimuotoisuuteen tarvitaan myös lisää tutkimusta. Todettiin myös, että luonnonhoito edellyttää aktiivisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi säästöpuiden jättämistä, riippumatta siitä, käytetäänkö jatkuvaa kasvatusta vai tasaikäisen metsän kasvatusta.

Henry Schneider ja Risto Päivinen

Lisätietoa

Metsäpolitiikkafoorumi 

Risto Päivinen, Professor (emer.) , Senior adviser Tapio,risto.paivinen@tapio.fi, +358 500 577 308

Henry Schneider, Metsätietoasiantuntija Tapio, henry.schneider@tapio.fi, +358 40 160 8564