Tapion tietopaketti metsätien kunnossapitoon on valmis

Tapio Oy on saanut valmiiksi tietopaketin metsäteiden ja vastaavien yksityisteiden kunnossapitoon. Metsänomistajien, tiekuntien ja tienpidon ammattilaisten työkalupakkiin on nyt vapaasti ladattavissa oppaat, neuvontamateriaalit ja ohjeet kunnossapidon suunniteluun ja toteutukseen. Ammatillisen kunnossapidon teettämiseen on tarjolla ohje- ja lomakepaketit 12 erillisen kunnossapitotyön tilaamiseen ja viiden kunnossapitokokonaisuuden urakointiin sekä kymmentä eri kunnossapidon työtä kuvaavat tehtäväkortit.  Uutta ovat helppokäyttöinen ja uudella tavalla ajateltu laatupisteytys töiden kilpailuttamiseen ja neljän kesähoidon työkokokonaisuuden urakointiohjeet ja- lomakkeet. Aikaisemmin julkaistua materiaalia ja työkaluja on testattu käytännön kunnossapitotöissä ja päivitetty saatujen kokemusten perusteella.

Hyväkuntoisten metsäteiden ja muun maaseudun pientiestön merkitys metsien käytössä ja hoidossa on korostunut viime vuosien vaikeiden sääolojen takia. Samanaikaisesti puun käyttö sekä ympärivuotinen puunkorjuu ovat lisääntyneet ja kuljetuskalusto järeytynyt. Metsä- ja muiden yksityisteiden kunnossapito kuitenkin ontuu ja korjausvelka kasvaa.

Tapio on tarttunut haasteeseen ja on jo muutaman vuoden ajan tuottanut maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta oppaita, ohjeita ja neuvontamateriaalia metsäteiden ja muiden pienten yksityisteiden kunnossapitoon sekä kunnossapitotöiden ammatilliseen teettämiseen ja toteutukseen.

Kunnossapidon kilpailuttamisessa tarjousten vertailuun on otettu käyttöön vaivaton, Navico Oy:n kehittämä käänteinen laatupisteytysmenettely – Laatulupaus, jossa urakoitsija tarjousta antaessaan pisteyttää itse oman työnsä ja toimintansa laatua.  Laajojen työkokonaisuuksin kilpailuttamisen ohjeita ja urakoinnin asiakirjoja on täydennetty tien kesähoidon, sorastuksen, kunnostuksen ja vaurioiden korjauksen ohjeilla ja helppokäyttöisillä lomakkeilla. Aikaimmin julkaistuja lomakkeita ja uutta laatupisteytystä on testattu käytännön työmailla ja päivitetty saatujen kokemusten perustella.

Tässä muodossa toteutettuna Tapion tuotepaketti metsäteiden ja vastaavien yksityisteiden kunnossapitoon on valmis. Työkalupakkiin kuuluvat nyt metsätien kunnossapidon opas, diasarja ja esite, muistiot metsätien rakentamisen omavalvonnasta sekä kunnostuksen ja kemera-perusparannuksen eroista, helppokäyttöinen metsätien kuntokartoitusmenettely ja kunnossapidon kustannusarviolomake. Töiden ammattimaiseen teettämiseen on tarjolla ohjeita ja käytännössä testatut lomakkeet kahdentoista yksittäisen kunnossapitotyön tilaamiseen ja viiden laajemman työkokonaisuuden urakkakilpailuun, laatupisteytysmenettely sekä kymmenen eri kunnossapidon työtä kuvaavat tehtäväkortit.

Materiaali on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön tilaamana ja sen teossa on kuultu Suomen Tieyhdistystä, Koneyrittäjiä ja Infra ry:tä. Asiantuntijana materiaalin teossa on ollut Navico Oy.

”Kehitystyö jatkuu ja seuraavaksi alamme rakentaa kunnossapidon työkalujemme ympärille helppokäyttöistä, toimintaympäristönsä järjestelmiin liitettävää palvelujärjestelmää, joka opastaa metsänomistajia, tiekuntia ja alan toimijoita metsäteiden kunnossapidon suunnittelussa ja toteutuksessa”, kertoo metsänparannusasiantuntija Ilppo Greis Tapiosta.

Koko tuotevalikoima on vapaasti ladattavissa Tapion sivuilta. Tutustu tuotteisiin tästä:
https://tapio.fi/julkaisut-ja-raportit/metsatien-kunnossapito-oppaat

Tutustu ja liity myös Tapion Metsätiemestarit Facebook ryhmään, jossa 1600 tiekuntien edustajaa, tienkäyttäjää sekä metsien ja metsäteiden ammattilasta pitävät puutavara-auton ja puolukanpoimijan pyöriä pyörimässä
https://www.facebook.com/groups/metsatiemestarit

Lisätietoja:
Tapio Oy
Metsänparannusasiantuntija Ilppo Greis, ilppo.greis(at)tapio.fi, 040 720 7139