Menestystä ja hyvinvointia metsästä ja luonnosta

Tiedotteet

Maisematyölupamenettelyn sujuvoittamiseen uusia keinoja, tietoa ja koulutusta

Maisematyölupamenettelyä halutaan sujuvoittaa. Metsät ja Kaavoitus -hanke ehdottaa uusia keinoja. Tietoa ja koulutusta kunnille, metsäalan toimijoille ja metsänomistajille.

Lue lisää

Artikkelit

Tapio muuttuvassa toimintaympäristössä – yhteiskuntavastuuraportti

Ilmastonmuutos, kehittyvä teknologia, jännitteet metsäkeskustelussa ja metsien monikäyttö muuttavat toimintatapoja ja suuntaavat uuden kehittämiseen. Peilasimme yhteiskuntavastuutekojamme toimintaympäristömme megatrendeihin.

Lue lisää
  • Palvelut
  • Osaamisalueet
  • Ajankohtaista
  • Sosiaalinen media