Menestystä ja hyvinvointia metsästä ja luonnosta

Artikkelit

Monimuotoisella metsällä kohti monimuotoisempia vesiä

Metsätalous kuormittaa vesistöjä. Vesistöjen tilaa ja monimuotoisuutta voidaan parantaa tehostamalla talousmetsien vesiensuojelua osana arkimetsänhoitoa.

Lue lisää

Tiedotteet

Eliölajitieto paremmin metsänomistajien ulottuville

Uusi selvitys: yksittäisten lajiesiintymien huomioon ottamista hakkuissa voitaisiin parantaa lisäämällä metsänomistajien tietoa lajiesiintymistä.

Lue lisää
  • Palvelut
  • Osaamisalueet
  • Ajankohtaista
  • Sosiaalinen media