Tapio är en ledande leverantör av rådgivnings- och konsulttjänster inom skogsvård i Finland. Vi erbjuder tjänster för både den privata och offentliga sektorn och är också aktiva internationellt.

Tapio – insiktsfullt skogsbruk

En neutral expert och förkämpe för skogen och ansvarsfullt skogsbruk

Tapio utvecklar skogsbrukets verksamhetsmodeller, producerar innehåll och erbjuder tjänster för skogsinformation och -nyheter via många olika kanaler.

Tapio främjar klimatanpassningen av skogen med hjälp av nya tjänster. Tapio producerar till exempel skogsträdsfrö som gör att våra skogar växer bra också i ett förändrat klimat.

Våra nyckelområden är hållbar skogsvård, inventering av skogsresurser, skogsbruksplanering, skogs- och bioekonomi samt klimatanpassning och dämpning av klimatförändringen. Vi tillhandahåller konsult-, revisions- och utbildningstjänster och utvecklar programvara, särskilt för skogsbruksplanering.

Tapio är också en stor producent av skogsträdsfrön och ger ut Finlands ledande skogstidskrift Metsälehti samt skogsböcker, kartor och geodata för både konsumenter och affärspartners.

I mer än 110 år har Tapio Group samlat skogskunskap och utvecklat sina skogsinsikter

Tapio är en neutral, erfaren och insiktsfull expertorganisation med ett huvudmål: Välmående finländska skogar och via dem, välbefinnande för Finlands folk. Tapio erbjuder de senaste forskningsrönen tillsammans med experttjänster och effektiva lösningar för ett hållbart skogsbruk.

Det finländska samhället lever i harmoni med skogen och behandlar den med kunskap och respekt samtidigt som nya innovationer hela tiden tas fram. Skogen är vårt förflutna och vår framtid. Tapios experter tar fram olika verktyg med hjälp av vetenskap och praktisk skogskunskap för att forma den finländska skogens framtid på ett ansvarsfullt sätt.

Skogsfrågor och skogsvårdsmetoder i ständig utveckling

Tapios historia började 1907 när Finska Skogsvårdsföreningen Tapio grundades. Företaget har utvecklats tillsammans med Finland ända från självständigheten, krigsåren och återuppbyggandet och industrialiseringen till dagens bioekonomi. Rådgivning och utbildning i skogsvård, lagövervakning och olika skogsförbättringsmetoder har utvecklats vidare till specialkompetens inom skogsbioekonomi och geografisk information.

Nuförtiden fokuserar Tapio på bästa praxis och alternativa lösningar för skogsvården samt på effekterna av olika skogsvårdsåtgärder. Kärnan i Tapios verksamhet är att utveckla det hållbara skogsbruket och dess metoder samt att förmedla skogs- och naturinformation.

Tidskriften Metsälehti har bjudit på insikter i skogsbruk för den finländska skogsägaren ända sedan år 1933. Tidningen har behållit sitt rykte som en pålitlig och neutral kunskapskälla inom skogsbruk och skogsekonomi. Metsälehti har en bred läsarkrets bland skogsägare, branschfolk och folk med ett allmänt intresse för skog.

Tapios starka handavtryck syns i Rekommendationer för skogsvård som företaget har sammanställt i över hundra år som stöd för det finländska skogsbruket. Idag utvecklas skogsvårdsmetoder som bygger på principerna för hållbar utveckling i samarbete med skogsägare, skogsindustrin och naturvårds- och andra organisationer under ledning av Tapio. Tapio producerar information och utvecklar bioekonomin med syftet att göra att konkret påverka samhället och miljön.

Tapios affärsverksamhet inom frö- och plantproduktionen ser till att de framtida skogarna är bättre klimatanpassade och är ett konkret exempel på hur vi omsätter vår kunskap i praktiken till förmån för kommande generationer.

Tapio är ett proffs inom skogsbruk, naturvård och geografiska informationssystem vilket uppskattas av dem som vill hitta lösningar för att bekämpa klimatförändringen genom att använda skogar och natur på ett hållbart, ansvarsfullt och mångsidigt sätt. Fokuseringen på forskningsbaserade, neutrala fakta och alternativa metoder gör att klimat- och biodiversitetsfrågorna jämställs med de ekonomiska aspekterna.

Fakta och siffror

 • Den ledande leverantören av rådgivnings- och konsulttjänster inom skogsvården i Finland
 • Grundades 1907
 • Ägs av finländska staten
 • Omsättning 13 miljoner euro
 • Sysselsätter över 80 personer
 • Tapios huvudkontor ligger i Helsingfors
 • Auditeringstjänster som täcker hundratals objekt och dussintals kunder
 • Skogsdatasystemet TAPIO ForestKIT används för att sköta över 1 miljoner hektar skogsmark i Finland
 • Över 1,5 miljoner sessioner och 6,7 miljoner sidvisningar på Tapios webbsidor
 • Metsälehtis upplaga är ca 33 000 exemplar med 196 000 läsare
 • www.metsalehti.fi har mer än 100 000 månatliga läsare
 • Vi publicerar årligen omkring 30 böcker om skogsbruk, natur och hobbyer
 • Hälften av de finska skogarna förnyas med frö från Tapio
 • Anne Ilola
 • Toimitusjohtaja
 • anne.ilola(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6008
 • Olli Äijälä
 • Liiketoimintajohtaja, asiantuntijapalvelut
 • olli.aijala(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6074