Tapio tuottaa metsän- ja luonnonhoidon oppaita ja työvälineitä metsänomistajille, metsäammattilaisille ja metsässä toimiville yrittäjille. Tavoitteena on auttaa päätöksenteossa ja käytännön töiden suunnittelussa ja tekemisessä. Maksuttomat aineistot ovat pääsääntöisesti maa- ja metsätalousministeriön tilaamien projektien tuloksia.

Metsän- ja luonnonhoito

Metsänhoidon suositukset

Metsätalouden kannattavuus ja metsänomistus

Ekosysteemipalvelut, maisema ja kulttuuri

Tavallisissa metsissä on paljon mielenkiintoista maisemaa, luontoa ja historiaa sekä paikkoja elämyksille. Käytännöllisten oppaiden avulla aiemmin pimentoon jääneitä kohteita tunnistetaan ja ne otetaan osaksi metsätaloutta. Oppaat tarjoavat metsänomistajille, metsäalan toimijoille ja metsätaloudesta kiinnostuneille kansalaisille vinkkejä monipuoliseen suunnitteluun ja toteutukseen.

Kaavoitus

Kattava tietopaketti kaavavoitukseen liittyvistä asioista niin metsänomistajille kuin myös julkisen sektorin toimijoille.

Metsäteiden kunnossapito

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi ihmisten elinympäristöihin ja elinkeinoihin. Ilmastokestävyys eli ilmastoresilienssi tarkoittaa ilmastonmuutokseen sopeutumista tietoisesti ja ennakoivasti. Aktiivisilla sopeutumistoimilla voidaan varautua ilmastonmuutokseen, ehkäistä ja lieventää sen haitallisia vaikutuksia sekä hyödyntää muutoksesta syntyviä mahdollisuuksia.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattoreiden tietokortit – tietokortit esittelevät sopeutumista eri teemojen kautta:

Muut oppaat

    Maksulliset työvälineet

    • ForestKIT-palvelu metsänhoidon päätöksentekoon
    • TAPIO Maastotaulukot -sovellus – Metsänhoidon suositukset, ympäristöohjeet, harvennusmallit ja relaskooppitaulukot. Täydellinen tietopaketti maastotyöskentelyn tueksi.
    • TAPIO Metsänhoitokortisto – sähköinen tietopalvelu, josta saat aina ajan tasalla olevat tiedot ja neuvot hyvään metsänhoitoon.
    • Summa-arvotaulukot – Summa-arvomenetelmän taulukoista ajantasaiset tiedot metsän arvonmääritykseen, tila-arvioiden laadintaan ja vahingonkorvausten määrittämiseen.