Etusivu » Tapahtumat

Tapahtumat

Tapio on metsäbiotalouden laaja-alainen asiantuntija. Järjestämme useita erilaisia tapahtumia, seminaareja, valmennuksia, työpajoja ja koulutuksia vuosittain. Kestävä metsien käyttö, kestävä kehitys, kiertotalous, metsäpolitiikka, metsänomistaminen, metsän- ja luonnonhoito, puuhuolto, metsänhoidon suositukset, metsädigitalisaatio ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat teemoja, joihin koulutuksemme ja tapahtumamme liittyvät. Tule oppimaan ja verkostoitumaan meidän ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

31.10.2019 IISALMI
Terveyttä luonnosta – metsästä hoivaa ja voimaa!

Tilaisuudessa perehdytään siihen, miten luonto tuottaa terveyttä ja hyvinvointia. Saat työkaluja, joilla voit hyödyntää luontoa hyvinvointi-, kasvatus-, terveydenhuolto- ja kaupunkiympäristöpalveluissa. Lue lisää!

10.10.2019 KOKKOLA
Retkeily Kiimakorvelle: Happamat sulfaattimaat metsätaloudessa

Tilaisuus perehdyttää asiantuntijoita, viranomaisia ja käytännön toimijoita metsänuudistamiseen happamilla sulfaattimailla. Retkeilyllä tutustutaan Kiimakorven koealueen innovatiiviseen menetelmään, jossa pyritään ehkäisemään maanmuokkausalan happamien valumavesien  muodostumista tuhkalannoituksen avulla. Lue lisää!

SYYSKUU-LOKAKUU, USEITA PAIKKAKUNTIA SUOMESSA
Koulutusta suometsien käsittelyn monipuolistamiseen

Suomen metsäkeskusLuonnonvarakeskus ja Tapio sekä Itä-Suomen yliopisto yhteistyössä järjestävät koulutusta suometsien käsittelyvaihtoehdoista eri puolilla Suomea. Koulutustilaisuudet on suunnattu ammattilaisille ja tilaisuuksissa käsitellään turvemaiden kasvupaikkatyyppejä, ojitettujen suometsien rakennepiirteitä ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusten tuloksia ojitettujen suometsien vaihtoehtoisista käsittelytavoista sekä luontaiseen taimettumiseen vaikuttavia tekijöitä. Lue lisää!

24.-27.9.2019 PYHÄJÄRVI JA NILSIÄ
Ojaston kunnostuksen suunnittelu luonnontilaisten suokohteiden läheisyydessä

Toimijoille ja maanomistajille suunnatut koulutukset, joissa esitellään keinoja, joilla kuivatusojien kunnostus ja suon ennallistaminen voidaan yhteensovittaa siten, että kaikki hyötyvät. Retkeilyllä tutustutaan suojelusuon ennallistamiskohteeseen ja siihen rajoittuvaan ojien kunnostamiseen. Lue lisää!

18.9.2019 KUOPIO
Terveyttä luonnosta – vihreää vireyttä – metsästä hyvä elämä!

Tilaisuudessa perehdytään siihen, miten luonto tuottaa terveyttä ja hyvinvointia. Saat käyttöösi työkaluja, joilla voit hyödyntää luontoa hyvinvointi-, kasvatus-, terveydenhuolto- ja kaupunkiympäristöpalveluissa. Tilaisuuden järjestävät Tapio Oy sekä Kuopion kaupunki. Lue lisää!

Digitaaliset metsänhoidon suositukset –työpaja

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -työpaja 27.8.2019 Tapiossa. Tilaisuus on tarkoitettu metsäalan sähköisten palveluiden ja digitaalisuuden parissa toimiville. Työpajan tarkoituksena on kartoittaa metsänhoidon suositusten käyttötapauksia, tiedon liikkumista järjestelmien kesken ja esitellä hanketta toimijoille. Tilaisuus on tarkoitettu metsäalan sähköisten palveluiden ja digitaalisuuden parissa toimiville. Lisätietoa

MAALISKUU-HUHTIKUU, USEITA PAIKKAKUNTIA SUOMESSA
Tiekuntien yksityistiepäivä – uuden yksityistielain muutokset ja mahdollisuudet

Uusi yksityistielaki mahdollistaa tiekuntien tienpidon kehittämisen. Valtakunnalliset koulutustapahtumat kymmenellä paikkakunnalla vuonna 2019.  Koulutuksen tavoitteena on tehdä lakimuutokset tutuksi, kertoa perusparannushankkeiden toteuttamisesta ja rahoituksesta sekä kannustaa tiekuntia tienpidon suunnitelmalliseen kehittämiseen. Ilmaisia koulutuksia järjestetään kymmenellä eri paikkakunnalla eri puolella Suomea ja ne ovat tarkoitettu tiekuntien osakkaille – ja toimijoille sekä yksityistieasioista kiinnostuneille. Lue lisää! 

MAALISKUU-TOUKOKUU, USEITA PAIKKAKUNTIA SUOMESSA
Metsäneuvonta ja metsänhoidon suositukset – 2019

Koulutuskiertueella saat tietoa uusimmista Metsänhoidon suosituksista ja siitä, kuinka voit hyödyntää suosituksia työhösi kuuluvissa metsänomistajien palvelutilanteissa! Lue lisää

12.4.2019 LAITILA
Happamat sulfaattimaat maa- ja metsätaloudessa

Tule kuulemaan ja keskustelemaan happamien sulfaattimaiden haitoista ja haittojen torjunnasta sekä tutustumaan säätösalaojitukseen. Happamien sulfaattimaiden tunnistaminen on hyödyllistä, ongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja happamuutta voidaan torjua. Happamuuden torjunnasta on hyötyä myös metsänuudistamisessa, sillä toimenpiteillä voidaan parhaimmillaan vähentää taimien kuolemista ja edistää puunkasvua vesiensuojelun edistämisen ohella. Lue tarkemmin tapahtumasta  / Ilmoittaudu tapahtumaan

11.4.2019 JYVÄSKYLÄ
Tuhkat talteen ja rahaksi

Tilaisuudessa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja tuhkalannoituksesta osana kiertotaloutta sekä kehitetään puutuhkan hyötykäytön yhteistyömallia Keski-Suomen alueelle. Lue lisää

19.3.2019 HELSINKI
Metsäpolitiikkafoorumin loppuseminaari – Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä  

Metsäpolitiikkafoorumin politiikka- ja tutkimussuositukset metsien monimuotoisuuden turvaamiseseksi julkaistiin loppuseminaarissa 19.3.2019.  Metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja lajien uhanalaistumisen ehkäisemiseksi tarvitaan luonnonsuojelualueiden lisäksi aktiivisia luonnonhoitotoimia talousmetsissä.  Monimuotoisuuden edistämisen toimenpiteet on oleellista suunnata kohteisiin, joissa voidaan saavuttaa tuloksia kustannustehokkaasti uusinta tekniikkaa hyödyntäen. Lue uutinen, katso seminaarin esitykset ja loppuraportti.

 

Vuosi 2018

29.11.2018

BIOTALOUS-INNO, palvelukehittäjän valmennusohjelma

Biotalouden alalle suunnattu valmennusohjelma, jossa tavoitteena on uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen ja palveluinnovaatioiden kehittäminen.Valmennusohjelma on suunnattu luonnonvara-alalla toimiville asiantuntijoille, esimiehille ja kehittäjille.

Lue lisää: BIOTALOUS-INNO

 

8.11.2018 SAARIJÄRVI
Puutuhkan hyötykäytön mahdollisuudet Pohjoisessa Keski-Suomessa

Puutuhkasta yritystoimintaa -tilaisuus 8.11.2018. Tervetuloa miettimään yhdessä mahdollisuuksia hyödyntää puutuhkaa Pohjoisen Keski-Suomen alueella! Tule kehittämään omaa liiketoimintaasi! Lue lisää

 

HUHTIKUU- LOKAKUU, USEITA PAIKKAKUNTIA SUOMESSA
Monimetsä – Luonnonhoidon toimintamallit talousmetsissä – koulutukset 

Monimetsä-koulutuspäivä tarjoaa osallistujilleen laajan tietopaketin siitä, kuinka metsänhoidon suositusten avulla voi palvella metsänomistajaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja vesiensuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Metsätaloudellisesti vaikeiden tai vähäarvoisten kohtien säästäminen on kustannustehokasta monimuotoisuuden turvaamista.

Ensimmäinen Monimetsä-koulutus pidettiin Hyvinkäällä 19.4.2018. Aamupäivällä puhuimme talousmetsien luonnonhoidon keinoista ja keinojen hyödyntämisestä metsänomistajien palvelussa. Iltapäivällä maastokohteena oli Kytäjän kartanon mailla olevaa talousmetsää. Pienen metsäkävelyn varrelta löytyi kukkurakaupalla mahdollisuuksia monimuotoisuuden turvaamiseen metsänhoidon ja hakkuiden rinnalla. Näitä mahdollisuuksia oli hakkuissa ja metsänhoidossa taitavasti hyödynnetty metsänhoidon suositusten mukaisilla luonnonhoitokeinoilla. Alueelta löytyi muun muassa turvattuja arvokkaita luontokohteita, järeitä haapoja, lahopuuta sekä monipuolisia puustorakenteita. Lue lisää ja katso kuvia luontokohteilta: https://goo.gl/H9gcFB

 

4.10 ja 5.10.2018 SUKEVA, SONKAJÄRVI
Veden palautus suojelusoille ojien kunnostuksen yhteydessä -koulutus

Koulutukset on tarkoitettu ojien kunnostushankkeen suunnittelijoille, toteuttajille, viranomaisille sekä maanomistajille. Ensimmäiset tilaisuudet pidetään Sonkajärvellä 4.10 toimijoille ja 5.10 maanomistajille. Uusi toimintamalli parantaa kuivuneiden suojelusoiden vesitaloutta ja tehostaa ojien kunnostushankkeen vesiensuojelua.

 

3.10.2018 LAHTI
ARVO-TUHKA -hankkeen työpaja

Työpajassa esitellään tuhkan uudet mahdollisuudet  maanrakennuksessa.  Asiantuntijat kertovat uuden MARA-asetuksen sisällöstä ja käytännön mahdollisuuksista,  joita se tuo Päijät-Hämeen alueelle. Työpaja tarjoaa loistavan verkostoitumismahdollisuuden kaikille tuhkan ja maarakentamisen parissa toimijoille. Lue lisää!

 

26.9.2018 HELSINKI
Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanjan esittelytilaisuus

Järjestöjen yhteinen viestintäkampanja Ilmastonmuutos haltuun on viikolla 41. Tervetuloa kaikki järjestöt kampanjan esittelytilaisuuteen 25.9.2018 .  Tilaisuudessa tutustumme kampanjan materiaaleihin sekä mietimme yhdessä, miten niitä voi parhaiten hyödyntää viestinnässä.
Lue tilaisuudesta lisää. 

 

 

11.9.2018 VANTAA
Metsien maankäyttö ja kaavoitus – kohti uutta maankäyttö- ja rakennuslakia

Tapion ja FCG:n seminaarissa käsitellään maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta metsien käytön näkökulmasta. Seminaari kokoaa keskeiset toimijat, lain valmistelijat, kaavoittajat ja metsien käyttäjät keskustelemaan tarpeellisista muutoksista. Katso ohjelma!

 

28.8.2018, HELSINKI
Miten sopeuttaa metsänhoito ilmastonmuutokseen

Metsätiedepajassa käytiin läpi viimeisimmät tutkimustulokset ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen metsiin.  Miten metsänhoidon tulisi sopeutua  muuttuviin olosuhteisiin ja miten metsänhoidon suosituksia tulisi päivittää? Lue kooste!

 

6.6.2018, HELSINKI
Metsätiedepajassa keskusteltiin metsän jatkuvan kasvatuksen parhaista käytännöistä 

Helsingissä järjestettiin Metsätiedepaja 6.6.2018, jossa käsiteltiin jatkuvan kasvatuksen tuoreita tutkimustuloksia ja käytännön kokemuksia. Metsätiedepajaan osallistui henkilöitä eri  yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista. Lue tapahtumasta ja katso esitykset. 

 

31.5.2018 TAMPERE- NOKIA- HYYTIÄLÄ 

Puutuhkaretkeilylle – Tuhka kivennäismaiden lannoittamisessa

Puutuhka sopii lannoitteeksi turvemaille – mutta sopiiko se myös kivennäismaille? Ravinteiden kierrätyksen kannalta puutuhka on oiva luonnon lannoite, joka lisää metsän kasvua ja hiilen sitomista. Tule kuulemaan Tapion vetämän hankkeen tuloksia. Vastauksia etsitään näihin aiheisiin: Aiheuttaako tuhkalannoitus vaaraa ihmisen terveydelle? Lisääkö tuhkalannoitus yhdistettynä typpilisään puuston kasvua kivennäismaalla? Miten tuhkalannoituksen käytännön esteitä voitaisiin purkaa, jotta tuhkan kierrättäminen onnistuisi paremmin?

Tervetuloa puutuhkaretkeilylle. Lähtö Tampereelta.  Matkan varrella tutustutaan Ecolan Oy:n tuhkalannoitteiden tuotantolaitokseen Nokialla, käydään Oriveden lämpölaitoksella ja tutustutaan tuhkalannoituskokeen tuloksiin Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasemalla Juupajoella.

Lue tapahtumasta!

 

 

16.5.2018, HELSINKI

Ennakoi, varaudu, sopeudu – Miten järjestöt viestivät ilmastonmuutokseen sopeutumisesta?

Kutsu järjestöille. Tervetuloa työpajaan suunnittelemaan viestintäkampanjaa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Luvassa tärkeää tietoa muuttuvan ilmaston tuomista haasteista sekä mielenkiintoisia esimerkkejä järjestöviestinnästä. Puheenvuorojen johdattelemina mietimme yhdessä, minkälaiset viestinnän apuvälineet tukevat parhaiten järjestöjen ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi tehtävää viestintää.Tilaisuuden keskustelujen tuloksena työstetään syksyllä julkaistava kompakti viestinnän työpaketti, joka helpottaa järjestöjen viestintätyötä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyen. Paketti sisältää mm. Tussitaikureiden toteuttaman sopeutumisen infovideon.Tervetuloa vaikuttamaan, jakamaan kokemuksia ja koostamaan teille mahdollisimman käyttökelpoisia viestinnän välineitä!

Lue tapahtumasta ja katso esitykset!

 

1.3.2018, HELSINKI

Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon -seminaari

Ojitettujen suometsien hoitoon kaivataan monipuolisempia käsittelytapoja ja peitteisyyttä lisääviä vaihtoehtoja. Lue tapahtumasta. 

15.2.2018, HELSINKI

Talousmetsien kulotusten tukemiseen kehitetään uusia kannusteita

Parikymmentä yksityismetsien kulotusten asiantuntijaa kokoontui 15.2. Tapioon pohtimaan, kuinka pysäytetään kulotusten väheneminen ja käännetään hallittu tulen käyttö talousmetsissä kasvu-uralle. Lue tapahtumasta.

 

 

30.1.2018, WEBINAARI

Tuli Suomen metsissä -webinaari asiantuntijoille

Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon asiantuntijaryhmä Metsä-ELO pitivät webinaarin; Tuli Suomen metsissä. Webinaarissa esiteltiin kertynyttä tutkimus- ja asiantuntijatietoa perusteeksi hallitun tulenkäytön lisäämiselle metsissä. Lisäksi mietittiin käytäntöä palvelevia tavoitteita metsäpaloympäristöjen tuottamiselle Suomessa 2020-luvulla.

Webinaarin esitelmät:
• Tuli Suomen metsissä, tilannekatsaus, Henrik Lindberg, Hämeen AMK
• Itä-Suomen yliopiston Fire-tutkimushankkeen tuloksia, Kaisa Junninen, Metsähallitus
• Kulotusten hyödyt kovakuoriaislajistolle, Tero Toivanen, Birdlife/Jyväskylän yliopisto
• Ennallistamispolttojen vaikutus kääpälajistoon, Reijo Penttilä, Luke
• Tutkimuksia ja tuloksia tulenkäytön monimuotoisuusvaikutuksista Ruotsissa, Anne-Maarit Hekkala, SLU

Kuuntele ja katso esitelmät Tapion Youtube-kanavalta!