Tapio tuottaa metsän- ja luonnonhoidon laskureita metsänomistajille, metsäammattilaisille ja metsässä toimiville yrittäjille. Tavoitteena on auttaa päätöksenteossa ja käytännön töiden suunnittelussa ja tekemisessä. Laskurit ovat ilmaisia.

Tuhkamurskelaskuri – Tuhkamurskelaskurilla lasketaan metsätien rakentamisessa tai kunnostamisessa tarvittavan tuhkamurskepäällysrakenteen tuhkan ja murskeen massat tonneina. Lähtötietoina tarvitaan tuhkamurskepäällysrakenteen tilavuus, murskeen ja tuhkan tiheydet tiivistettynä rakenteena sekä haluttu tuhkan osuus massaprosentteina. Mikäli tiedetään tuhkan ja murskeen hinnat kaikkine kustannuksineen, voidaan laskurilla laskea myös syntyvän tuhkamurskeen yksikköhinta euroa/tonni.

Metsätien materiaalilaskuri – Maastotaulukot-sovelluksen Metsätien materiaalilaskurilla voi laskea rakennettavaan tai kunnostettavaan metsätiehen tarvittavan päällysrakenteen tilavuuden. Lähtötietoina tarvitaan tien pituus sekä päällysrakenteen luiskan kaltevuus, leveys ja kerrospaksuus

Hirvivahinkolaskuri hirvieläinten aiheuttamien metsävahinkojen arviointiin – Laskurin avulla metsänomistajat ja metsäammattilaiset voivat arvioida vahingon suuruutta, ennen kuin tekevät vahinkoilmoituksen Suomen metsäkeskukselle.

Metsälahjavähennyslaskuri – laske arvio metsälahjan veroseuraamuksista