Tapio tuottaa metsän- ja luonnonhoidon laskureita metsänomistajille, metsäammattilaisille ja metsässä toimiville yrittäjille. Tavoitteena on auttaa päätöksenteossa ja käytännön töiden suunnittelussa ja tekemisessä. Laskurit ovat ilmaisia.

Metsätien rakentamisen ja kunnostamisen laskurit Excel-taulukkona toimivalla Materiaalilaskurilla voi laskea rakennettavaan tai kunnostettavaan metsätiehen tarvittavan päällysrakenteen tilavuuden. Lähtötietoina tarvitaan tien pituus sekä päällysrakenteen leveys, kerrospaksuus ja luiskan kaltevuus.

Tuhkamurskelaskurilla voidaan laskea metsätien rakentamisessa tai kunnostamisessa tarvittavaan tuhkamurskepäällysrakenteeseen tarvittavien tuhkan ja murskeen massat tonneina. Lähtötietoina tarvitaan tuhkamurskepäällysrakenteen tilavuus, murskeen ja tuhkan tiheydet tiivistettynä rakenteena sekä haluttu tuhkan osuus massaprosentteina. Mikäli tiedetään tuhkan ja murskeen hinnat kaikkine kustannuksineen, voidaan laskurilla laskea myös syntyvän tuhkamurskeen yksikköhinta euroa/tonni.

Samaan Excel-tiedostoon ovat kootut Materiaalilaskurin ja Tuhkamurskelaskurin lisäksi myös Rumpu- ja kaltevuuslaskuri, Kaarrelaskuri ja Kaarremittari sekä Metsätien kunnossapidon vuosikello ja Tehtäväkortit.

Metsälahjavähennyslaskuri – laske arvio metsälahjan veroseuraamuksista