Tapion Metsäntuntijat-podcast pureutuu suomalaisten metsien käytön ajankohtaisiin keskusteluaiheisiin. Keskustelua luotsaavat Tapion asiantuntijat ja vieraina kuullaan monipuolisesti metsäalaa edustavia ja aiheita eri lähtökohdista tarkastelevia ammattilaisia, tutkijoita, vaikuttajia ja metsänomistajia.

Minkälaisista aiheista haluaisit kuunnella podcast-jaksoja? Anna meille palautetta!

Vastaa kyselyyn

Metsäntuntijat-podcastia voi kuunnella Spotifyssa, sekä Apple Podcasts- ja Google Podcasts -palveluissa.

Tiina Laine, Laura Nikinmaa ja Markku Remes.
Tiina Laine, Laura Nikinmaa ja Markku Remes.

21. Sekametsätrendi jyllää – vinkit metsänomistajalle

Miksi ja miten sekametsiä kasvatetaan? Aiheesta keskustelevat metsien käytön asiantuntija Laura Nikinmaa Tapiosta, metsänhoidon johtavan asiantuntijan Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta ja metsänhoitopäällikkö Tiina Laine Metsä Groupista. Jakso on osa metsänhoidon suositusten teemasarjaa. Lue lisää

Juho Lammi, Juho Niskala ja Anne Harju.

20. Moderni metsäsuunnittelu ohjaa Sallan yhteismetsän toimintaa

Pitkän aikavälin strateginen metsäsuunnitelma on tärkeä työkalu suuren metsäomaisuuden hallinnassa. Mitä nykypäivän metsäsuunnittelu sisältää – ja minkälaisia tarpeita isolla metsänomistajalla on metsäsuunnittelun työkaluille? Mukana keskustelemassa ovat Sallan yhteismetsän toiminnanjohtaja Anne Harju, metsänmallinnuksen päällikkö Juho Niskala Afrystä sekä metsätietoasiantuntija ja ForestKIT-tuotepäällikkö Juho Lammi Tapiosta. Lue lisää

Riitta Raatikainen, Matti Maajärvi ja Silja Pitkänen-Arte.

19. Miksi talousmetsien luonnonhoidon laatua mitataan?

Luotettava ja kattava tieto talousmetsien luonnonhoidon laadusta hyödyttää koko metsäalaa. Tapion kehittämispäällikkö Matti Maajärvi saa vieraakseen luonnonhoidon johtavan asiantuntijan Riitta Raatikaisen Suomen metsäkeskuksesta ja kestävän kehityksen päällikön Silja Pitkänen-Arten Metsä Groupista. Lue lisää

Tiina Törmänen, Lauri Saaristo ja Paula Perälä.

18. EU kiinnostui maaperästä – miksi myös metsänomistajan pitäisi?

Maaperä on tärkeä luonnonvara. Se toimii kasvualustana, elinympäristönä, veden suodattajana, ravinteiden kierrättäjänä ja hiilivarastona. Miten maaperä tulisi huomioida metsänhoidossa? Entä mitä uutta tuo tullessaan EU:n maaperädirektiivi suomalaisten metsien näkövinkkelistä? Aiheesta keskustelemassa ovat neuvotteleva virkamies Paula Perälä ympäristöministeriöstä, tutkija Tiina Törmänen Lukesta ja luonnonhoidon johtava asiantuntija Lauri Saaristo Tapiosta. Lue lisää

Olli Äijälä, Katri Saukkonen, Harri Laurikka ja Erno Järvinen.

17. Mikä on metsien rooli huoltovarmuudessa?

Metsillä on monipuolinen rooli huoltovarmuuden turvaamisessa. Ne ovat paljon muutakin kuin pelkkä puuvarasto. Metsistä ja huoltovarmuudesta keskustelevat Olli Äijälä Tapiosta, Erno Järvinen maa- ja metsätalousministeriöstä, Harri Laurikka Bioenergia ry:stä ja Katri Saukkonen Huoltovarmuuskeskuksesta. Lue lisää

Pirjo Havia, Mikael Beck ja Juho Lammi.

16. Kannattaako metsää ostaa?

Jaksossa keskustellaan metsäsijoittamisesta ja tuottohakuisesta metsänomistamisesta. Mitä metsänomistamisen vaihtoehtoja on? Mistä tietää, onko jokin metsätila kannattava ostos vai ei? Kysymyksiä pohtivat toimitusjohtaja Mikael Beck Aari Metsä Oy:stä sekä metsänomistuksen asiantuntija Pirjo Havia ja metsätietoasiantuntija Juho Lammi Tapiosta. Jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Aari Metsän kanssa. Lue lisää

Eeva-Stiina Tuittila, Juha-Matti Valonen ja Tiina Ronkainen.

15. Soiden ennallistaminen – miksi, missä ja miten?

Mitä hyötyä soiden ennallistamisesta on ja millaisilla kohteilla sitä kannattaa tehdä? Mistä tietää onko ennallistaminen onnistunut? Tapion johtava vesiasiantuntija Tiina Ronkainen, Itä-Suomen yliopiston professori Eeva-Stiina Tuittila ja UPM Metsän ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen pureutuvat ojitettujen suometsien ennallistamiseen. Lue lisää

Satu Rantala, Teemu Tolppa ja Varpu Kuutti.

14. Laatuasiaa metsänhoidosta

Mistä koostuu metsänhoidon laatu? Kysymystä pohtivat metsänhoidon asiantuntija Varpu Kuutti Tapiosta, metsäkoneyrittäjä Teemu Tolppa Metsäkonepalvelu Oy:stä ja neuvotteleva virkamies Satu Rantala maa- ja metsätalousministeriöstä. Jakso on osa metsänhoidon suositusten teemasarjaa. Metsänhoidon suositukset kokoavat tutkitun tiedon ja parhaat käytännöt, joista metsänomistaja voi valita itselleen sopivat tavat hoitaa metsää. Tapion koordinoiman palvelun rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Lue lisää

Heli Virtanen, Antti Huttunen, Anni Kytömäki ja Aino Wuolijoki.

13. Parhaan luontokokemuksen jäljillä

Väärin retkeilty! Minkälainen on ”oikea” luontokokemus? Finlandia-palkittu kirjailija Anni Kytömäki, Retkipaikan perustaja Antti Huttunen, Tapio Karttakeskuksen kustannuspäällikkö Aino Wuolijoki ja Tapion metsäkirjojen tuotepäällikkö Heli Virtanen pohtivat omia luontosuhteitaan ja keskustelevat erilaisista luontokokemuksista. Lue lisää

Heli Virtanen, Mikko Alhainen, Outi Pettersson ja Kalle Vanhatalo.

12. Metsänomistajan tärkeimmät kysymykset

Jaksossa keskustellaan metsänomistamisen tärkeistä, ja joskus myös vaikeista, kysymyksistä. Miten omat arvot ja tavoitteet näkyvät omassa metsässä? Mitkä ovat metsänomistamisen suurimpia haasteita? Pitääkö omassa metsässä käydä? Mitkä ovat metsänomistajan parhaat työkalut ja apuvälineet? Neljä erilaista metsänomistajaa kertoo. Lue lisää

11. Metsänjalostuksella lisää hiilensidontaa ja tuhonkestävyyttä metsiin

Mikä on metsänjalostuksen rooli muuttuvassa ilmastossa? Ovatko tulevaisuuden puut laatuominaisuuksiltaan räätälöityjä? Metsäntuntijat-podcastin 11. jaksossa puhutaan metsänjalostuksen ratkaisuista ja uusista mahdollisuuksista. Mukana keskustelemassa ovat Tapion liiketoimintajohtaja Olli Äijälä, kehittämispäällikkö Juha Ruuska Tapio Siemenkeskuksesta, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi sekä Luken ryhmäpäällikkö ja johtava metsänjalostuksen tutkija Tuija Aronen. Lue lisää

10. Minne vedet johtaa – metsätaloudessa sillä on väliä

Mitkä ovat tärkeimmät keinot vesiensuojeluun metsätaloudessa? Miksi vesiensuojelussa joskus epäonnistutaan? Tapion vesiasiantuntija Tiina Ronkainen, hydrobiologi Taina Ihaksi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta ja tilanhoitaja Aki Mattila Tilanhoitajista keskustelevat metsätalouden vesiensuojelusta. Jakso on osa metsänhoidon suositusten teemasarjaa. Metsänhoidon suositukset kokoavat tutkitun tiedon ja parhaat käytännöt, joista metsänomistaja voi valita itselleen sopivat tavat hoitaa metsää. Tapion koordinoiman palvelun rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Lue lisää

9. Miten EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikka vaikuttaa metsien käyttöön Suomessa?

Ennallistamisasetus, Fit for 55, uusiutuvan energian direktiivi, LULUCF, biodiversiteettistrategia – mitä ne ovat ja miten niitä viedään käytäntöön? Johtava EU-metsäasiantuntija Jaana Kaipainen Suomen metsäkeskuksesta ja johtava asiantuntija Kati Kontinen Tapiosta selvittävät EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan liittyviä koukeroita, ja käyvät läpi Suomen metsien käyttöön vaikuttavia strategioita, direktiivejä ja asetuksia. Lue lisää

8. Mitä merkitsee olla metsäntuntija? – Asiantuntijuus metsäalalla vaatii avoimuutta, uudistusmieltä ja yhteistyötä

Tapion metsäntuntijat pohtivat, mitä heille merkitsee toimia asiantuntijana metsäalalla. Aiheeseen pureutuvat Lauri Saaristo, Sini Miettinen, Olli Äijälä ja Kati Kontinen. Keskustelua käydään myös suomalaisen metsäosaamisen tasosta, metsien historiasta ja tulevaisuudesta, vallitsevasta metsäkeskustelusta, metsänomistajan roolista ja tavoitteista sekä ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutuksesta metsiin ja metsäalan kehitykseen. Lue lisää.

Kuvassa Antti Ruuskanen, Tero Pitkämäki, Juho Lammi ja Esko Välimäki

7. Mestarillista metsänhoitoa ForestKITillä Tero Pitkämäen ja Antti Ruuskasen malliin

Mikä innosti ex-huippu-urheilijat Tero Pitkämäen ja Antti Ruuskasen pistämään pystyyn yhteisen metsäalan yrityksen? Entä miten ForestKIT-metsätietojärjestelmä auttaa tuoreita metsäyrittäjiä tavoittelemansa mestarillisen metsänhoidon tarjoamisessa asiakkailleen? Tästä keskustellaan Metsäntuntijat-podcastin seitsemännessä jaksossa, johon Tapion metsätietopalveluiden päällikkö Esko Välimäki ja ForestKIT-tuotepäällikkö Juho Lammi saivat keihäänheittäjälegendat vieraakseen. Lue lisää.

Kuvassa Kalle Vanhatalo, Annukka Valkeapää ja Juha Hakkarainen

6. Millainen metsänomistaja haluat olla?

Onko metsänomistajille selvää, mitä he metsiltään haluavat? Vai herättävätkö metsät enemmän kysymyksiä kuin vastauksia? Tapion metsänhoitotiimin vetäjä ja metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo sai vieraikseen Metsäntuntijat-podcastiin Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry:n toiminnanjohtaja Annukka Valkeapään ja Finsilva Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakkaraisen. Kolmikko pureutuu pohtimaan, miten metsänomistajan tahtotilan toteutumista olisi parasta tukea metsänhoidon toimenpiteissä. Lue lisää.

Kuvassa Jari Liski, Heli Viiri ja Kalle Vanhatalo

5. Metsätuhot yleistyvät – Miten varautua riskeihin sääolosuhteiden muuttuessa?

Tapion metsänhoitotiimin vetäjä ja metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo, UPM:n metsänhoidon kehityspäällikkö Heli Viiri ja Ilmatieteen laitoksen tieteellinen johtaja Jari Liski keskustelevat metsätuhoista ja miten metsänomistajat voivat parhaiten varautua niihin. Jakso on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama metsänhoidon suositusten teemajakso. Tapion koordinoimat metsänhoidon suositukset ovat suomalaisille metsänomistajille tarjottu palvelu. Lue lisää.

Kuvassa Kati Kontinen, Risto Päivinen, Tomi Salo ja Piia-Noora Kauppi

4. Mitä tulisi tietää EU:n vaikutuksista metsiemme käyttöön?

Jaksossa Tapion johtava asiantuntija Kati Kontinen ja senior advisor Risto Päivinen saivat vieraakseen Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin ja Metsä Groupin yhteiskuntasuhdejohtaja Tomi Salon keskustelemaan EU:n lakialoitteiden ja strategiavalmisteluiden vaikutuksista Suomen metsätalouteen ja -teollisuuteen sekä suomalaisten tekemästä metsäpoliittisesta vaikuttamistyöstä EU:ssa. Lue lisää.

Kuvassa Lauri Saaristo, Minna Kurttila ja Sara Turunen

3. Kuinka toimia vastuullisesti metsänomistajana?

Millaiset vastuullisuuskysymykset mietityttävät tämän päivän metsänomistajia ja mitä vastuullinen metsänomistaminen tarkoittaa käytännössä? Tätä pohtivat Tapion johtava asiantuntija ja luontotiimin vetäjä Lauri Saaristo, asiantuntija Sara Turunen sekä bloggaajana ja kirjailijana tunnettu metsänomistaja Minna Kurttila Tapion Metsäntuntijat-podcastin kolmannessa jaksossa. Lue lisää.

Kuvassa Tiina Peippo, Lauri Saaristo, Mika Rantonen ja Mikko Lumperoinen

2. Monimuotoiset kuntametsät ja digitaalinen metsätieto

Miten kaupungeissa mitataan metsien monimuotoisuutta? Entä mitä ekologinen kompensaatio tarkoittaa käytännössä? Jaksossa keskustellaan, miten digitaalisella metsätiedolla ja työkaluilla voidaan tukea monimuotoisten kuntametsien suunnittelua ja hoitoa. Keskustelua luotsaavat Tapion palvelualueen päällikkö Mikko Lumperoinen ja johtava asiantuntija Lauri Saaristo. Vieraina kuullaan Espoon kaupungin metsänhoitaja Tiina Peippoa ja Hämeenlinnan kaupungin metsätalousinsinööri Mika Rantosta. Lue lisää.

Kuvassa Katri Himanen, Juha Ruuska ja Timo Salminen

1. Metsänjalostus apuna ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

Jaksossa pohditaan metsänjalostuksen roolia ilmastonmuutokseen sopeutumisessa erityisesti metsänomistajan näkökulmasta. Keskustelemassa Tapion kasvuliiketoiminnan kehittämispäällikkö Juha Ruuska, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Katri Himanen ja Fin Forelian toimitusjohtaja ja metsänomistaja Timo Salminen. Lue lisää.