Projektit 12.8.2021

Metsänhoidon suositukset

Ajankohtaista tietoa metsänhoidon suosituksista – projektit, tapahtumat, uutiset ja aineistopankki. Projektit: Ilmastokestävä metsätalous, Dynaamisten harvennusmallien kehitys, Digitaaliset metsänhoidon suositukset.

Projektit 9.7.2021

Sujuvaan metsänomistukseen 2025

Sujuvaan metsänomistukseen 2025 -hankkeessa kehitetään yksityismetsien omistus- ja kiinteistörakennetta sekä aktivoidaan metsäomaisuuden hoitoa ja erityisesti yhteisomistuksessa olevien metsien käyttöä.