Metsäkoneita ja ihmisiä metsässä

Projektit 20.5.2024

Pitovoimainen harjoittelu metsäkoneyrityksessä – taitoja palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen työssäoppimisen aikana

Metsäkoneenkuljettajakoulutukseen sisältyy harjoittelujaksoja, joiden aikana opitaan ammatillisen kehityksen kannalta tärkeitä taitoja. On tärkeää, että harjoittelun aikana opiskelijalla on aikaa ja tilaa kehittyä, ja että opiskelija saa työstään oikeanlaista palautetta. Hankkeessa parannetaan valmiuksia palautteen antoon ja vastaanottamiseen.

Projektit 7.3.2024

Metsänhoidon suositukset

Ajankohtaista tietoa metsänhoidon suosituksista: projektit, tapahtumat, uutiset ja aineistopankki. Projektit: Ilmastokestävä metsänhoito, Luonnonhoito, Dynaamiset harvennusmallit, Digitaaliset metsänhoidon suositukset. Tietoa Metsänhoidon suositusten avainkouluttaja -verkostosta ja pyöreästä pöydästä.

Projektit 1.2.2024

Ojasta allikkoon II – Yksityis-Vespa

Vedenpalautus on tehokas keino parantaa ojituksista kärsineiden soiden tilaa. Ojasta allikkoon II – Yksityis-Vespa -hankkeessa pyritään vauhdittamaan vesienpalautuksen laajempaa käyttöönottoa yksityismailla.

Projektit 6.9.2023

Toteutuneiden suojavyöhykkeiden tulkinta

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa kehitetään kaukokartoitus- ja paikkatietoaineistoihin pohjautuva menetelmä vesistöjen suojavyöhykkeiden tulkintaan.

Projektit 12.6.2023

Metsäojien madaltumiskehityksen mallintaminen

Projektissa tuotetaan tietoa metsäojien kehittymisestä ja kunnostustarpeesta 30 vuoden ajanjaksolta sekä tuotetaan ennustemalli, jolla ojien umpeenkasvunopeutta voidaan ennustaa.