Projektit 31.5.2022

Preparedness for Emerging Forest Pest Risks in Finland (PREPARE)

Due to a changing climate, it is expected that Finland will soon face the same problems with European spruce bark beetle (Ips typographus L.) (SBB) outbreaks, as have been experienced in Central Europe and Sweden. The objective of the ”PREPARE” project is to suggest an organization and a modus operandi of a SBB Risk Management System for Finland.

Projektit 9.4.2022

Vesienpalautuksen vaikutukset talousmetsien hiilensidontaan – Hiili-Vespa

Vesienpalautuksen vaikutukset talousmetsien hiilensidontaan (Hiili-Vespa) -hankkeella selvitetään, miten vesienpalautus vaikuttaa suojelualueen välittömässä läheisyydessä olevan talousmetsän pohjaveden pinnankorkeuteen ja mitkä ovat mahdollisen vedenpinnannousun vaikutukset talousmetsän puustoon, kasvillisuuteen sekä hiilensidontaan.

Projektit 11.3.2022

Metsänhoidon suositukset

Ajankohtaista tietoa metsänhoidon suosituksista – projektit, tapahtumat, uutiset ja aineistopankki. Projektit: Ilmastokestävä metsätalous, Luonnonhoito, Dynaamisten harvennusmallien kehitys, Digitaaliset metsänhoidon suositukset, Avainkouluttajavalmennus.