Projektit 30.11.2022

Monitavoitteisen metsätalouden tulevaisuuden neuvontamenetelmät (METNE)

Metsäalan toimintaympäristö muuttuu ja tämä tulee asettamaan uusia vaatimuksia metsäneuvonnalle nyt ja tulevaisuudessa. METNE-hankkeessa neuvontakäytänteitä kehitetään vastaamaan monitavoitteisen metsänomistajan vaatimuksia. Uusissa käytänteissä huomioidaan puuntuotannon kannattavuuden, hiilensidonnan, ekosysteemipalveluiden tuottamisen, luontomatkailun ja kulttuuripalveluiden näkökulmat.

Projektit 15.11.2022

Luontolaatu 2030 – Tavoitteena uuden sukupolven seurantajärjestelmä talousmetsien luonnonhoidon laatuun

Luontolaatu 2030 -hanke tavoittelee talousmetsien luonnonhoidon laadunseurannan uudistamista siten, että suomalaisten talousmetsien luonnonhoidon laatutasosta on saatavilla nykyistä kattavampaa ja luotettavampaa tietoa metsäalan toimijoiden eri tarpeisiin. Hankkeessa kehitettävät ratkaisut voivat palvella talousmetsien luonnonhoidon laadunseurantatietojen käyttäjiä yksittäisen puunkorjuutyömaan ja toimijan tasolta aina valtakunnallisen tason yhteenvetoihin saakka.

Projektit 31.5.2022

Preparedness for Emerging Forest Pest Risks in Finland (PREPARE)

Due to a changing climate, it is expected that Finland will soon face the same problems with European spruce bark beetle (Ips typographus L.) (SBB) outbreaks, as have been experienced in Central Europe and Sweden. The objective of the ”PREPARE” project is to suggest an organization and a modus operandi of a SBB Risk Management System for Finland.

Projektit 9.4.2022

Vesienpalautuksen vaikutukset talousmetsien hiilensidontaan – Hiili-Vespa

Vesienpalautuksen vaikutukset talousmetsien hiilensidontaan (Hiili-Vespa) -hankkeella selvitetään, miten vesienpalautus vaikuttaa suojelualueen välittömässä läheisyydessä olevan talousmetsän pohjaveden pinnankorkeuteen ja mitkä ovat mahdollisen vedenpinnannousun vaikutukset talousmetsän puustoon, kasvillisuuteen sekä hiilensidontaan.

Projektit 11.3.2022

Metsänhoidon suositukset

Ajankohtaista tietoa metsänhoidon suosituksista – projektit, tapahtumat, uutiset ja aineistopankki. Projektit: Ilmastokestävä metsätalous, Luonnonhoito, Dynaamisten harvennusmallien kehitys, Digitaaliset metsänhoidon suositukset, Avainkouluttajavalmennus.

Projektit 18.11.2021

MERLIN – Valuma-aluekunnostusten valtavirtaistaminen: uudet lähestymistavat, skaalautuvuus ja muuntuvuus – Toimintamalli turvetuotantoalueen jatkokäytön suunnitteluun

Luontokato ja ympäristömme tila ovat Euroopan tasolla hälytystilassa, johon ilmastonmuutos ja yhteiskunnallinen vihreä siirtymä tuovat lisähaasteita. MERLIN-hankkeessa kehitetään ja demonstroidaan erilaisia makean veden ympäristöjen luonnonmukaisia ennallistamisratkaisuja. Tavoitteena on luoda ennallistamismalleja, joita voidaan skaalata paikalliselta tasolta EU-tasolle asti. Hankkeen aikana toteutetaan Euroopan laajuisesti 17 ennallistuskohdetta.