TAPIO – Metsäntuntija
Metsän, luonnon ja paikkatiedon asiantuntija

Riippumatonta, tutkimukseen perustuvaa tietoa ja asiantuntijapalveluita – metsän tajua

Kirjoja ja karttoja, puiden siemeniä, sekä digitaalisia työvälineitä metsien ja metsästä elävien hyödyksi

Metsälehti – metsänomistajan kumppani vuodesta 1933

Tapio – Metsäntuntija

Tapiolla on pitkän historiansa aikana kertynyt mittava metsän taju

Tapio on riippumaton, kokenut ja viisas metsäntuntija, joka ajaa yhtä asiaa: Suomen metsien parasta mahdollista hyvinvointia ja sitä kautta suomalaisten hyvinvointia. Tapio tarjoaa uusimpaan tutkimukseen perustuvaa faktatietoa ja asiantuntijapalveluita, karttoja, kirjoja sekä tehokkaita ratkaisuja metsien kestävään hyödyntämiseen.

Tapio Konserni on yli 110 vuoden ajan koonnut metsätietoa ja kasvattanut metsän tajua.

Suomalainen yhteiskunta elää yhdessä metsän kanssa, osaavasti arvostaen ja innovoiden. Metsä on sekä menneisyyttä että tulevaisuutta. Tapion asiantuntijat tuottavat tieteen ja metsäntuntemuksen keinoin monenlaisia työkaluja, joiden avulla suomalaista metsätulevaisuutta kehitetään vastuullisesti.

Tapio tuottaa metsään ja luontoon liittyvää riippumatonta tietoa ja toimintavaihtoehtoja, jotka tuovat mm. ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmat taloudellisten arvojen rinnalle.

Videot

Ajankohtaista

Artikkelit 25.11.2021

TurVIn koealoilla tutkitaan matalampien ojien vaikutusta vesistökuormaan ja hiilensidontaan

Hankkeen pilottikohteille rakennetuilla koealoilla mitataan kasvihuonekaasuja ja pohjavedenpinnan korkeutta, sekä tarkkaillaan vedenlaatua.

Blogit 24.11.2021

Vierasblogi: Metsälannoitus tutkijan näkövinkkelistä

Oikein tehty metsälannoitus on tehokas keino lisätä metsien kasvua ja vahvistaa hiilinieluja.

Tiedotteet 18.11.2021

Ei tuhkana tuuleen vaan hyötykäyttöön! Uusi toimintamalli tuo lisäarvoa tuhkan tuottajille ja hyödyntäjille

Tapion laatima toimintamalli antaa kokonaiskuvan tuhkan hyödyntämisen eri vaiheista ja sen avulla toimijat voivat suunnitella omaan liiketoimintaansa sopivan vaihtoehdon.