Tapio myöntää merkkejä ja mitaleja tunnustukseksi metsätaloudessa tehdystä ansiokkaasta työstä.
Hakemuksen on oltava Tapiossa vähintään 4 viikkoa ja kesä-heinäkuussa 6 viikkoa ennen ansiomerkin luovutusta. Hakemukset lähetetään osoitteeseen tapio(at)tapio.fi.

TAPION KULTAINEN ANSIOMERKKI
Merkki on perustettu 1925 ja sen vaatimuksia on tarkistettu viimeksi 1996. Se myönnetään huomattavan ansiokkaasta valtakunnallisesta toiminnasta kestävän metsätalouden alalla.
Merkki voidaan antaa yksityiselle henkilölle tai yhteisölle. Merkin myöntää Tapion hallitus. Merkin hinta on 700 € + alv 24 %. Hakemuslomake

TAPION KULTAINEN METSÄMERKKI
Merkki on perustettu Tapion 100-vuotisjuhlavuonna 2007, jolloin myös sen vaatimukset määriteltiin. Tapion kultainen metsämerkki voidaan myöntää pitkäaikaisesta sitoutumisesta metsätalouden edistämis- ja kehittämistehtäviin tai poikkeuksellisen esimerkillisestä ja innostavasta toiminnasta kestävän metsätalouden palvelu-, kehittämis- tai hallintotehtävissä paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai kansainvälisellä tasolla.
Merkki voidaan antaa yksityiselle henkilölle. Merkin myöntää Tapion johtokunta. Merkin hinta on 500 euroa + alv 24 %. Hakemuslomake

TAPION HOPEINEN ANSIOMERKKI
Merkki on perustettu 1925 ja sen vaatimuksia on tarkistettu viimeksi 1996. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää yksityiselle metsänomistajalle, joka on harjoittanut kestävää metsätaloutta esimerkillisellä tavalla pitkäjänteisesti. Metsätalouden esimerkillisyyttä arvioidaan erillisen arvosteluasteikon mukaan. Huomiota kiinnitetään siihen, että tilan mahdollisuuksien mukaan metsätaloudessa on huolehdittu kestävyyden kaikista osa-alueista.
Merkki voidaan myöntää myös luottamushenkilölle tai muulle kansalaiselle, jonka toiminta kestävässä metsätaloudessa tai sen edistämisessä on erittäin merkittävää tai maakunnallisesti huomattavaa.
Merkki voidaan myöntää yksityismetsänomistajalle, tai metsäkeskuksen johtokunnan, metsänhoitoyhdistyksen ja niiden liittojen hallituksen jäsenelle, tai muulle kansalaiselle.
Merkin myöntää Tapion johtaja. Merkin hinta on 350 euroa + alv 24 %.
Tapion hopeista ansiomerkkiä haettaessa hakemuslomakkeen mukana toimitetaan Tapioon myös metsänhoidon arviointi. Hakemuslomake.

TAPION TAITOMERKKI
Merkki on perustettu 1932 ja sen vaatimukset on uusittu vuosina 1980 ja 1986. Se myönnetään tunnustukseksi erinomaisista ammatillisista ansioista ja saavutuksista kestävässä metsätaloudessa. Ansioiden tai saavutusten tulee olla maakunnallisesti huomattavia ja tunnettuja, toimihenkilö- tai työntekijäryhmässä erittäin merkittäviä. Merkki voidaan myöntää myös metsänomistajalle, joka on hoitanut metsiään poikkeuksellisen ammattimaisesti ja mallikelpoisesti ja toiminta on maakunnassa tunnettua tai metsänomistaja on osallistunut metsänhoidon ja metsätalouden pitkäjänteiseen kehittämiseen.
Merkki voidaan antaa työnantajasta riippumatta toimihenkilölle, metsätyöntekijälle, urakoitsijoille tai metsänomistajalle.
Merkin myöntää Tapio Oy:n toimitusjohtaja. Merkin hinta on 350 euroa + alv 24 %. Hakemuslomake

TAPION ANSIOMITALI
Ansiomitali on perustettu 1947 ja vaatimuksia on tarkistettu vuosina 1980, 1992 ja 1996. Mitali annetaan ansiokkaasta, vähintään 20 vuoden toiminnasta metsänhoitoyhdistyskentässä tai yhteismetsissä kestävän yksityismetsätalouden hyväksi. Merkki voidaan myöntää metsänhoitoyhdistysten ja niiden liittojen hallituksen jäsenelle, tai metsänhoitoyhdistysten ja niiden liittojen toimihenkilölle, tai yhteismetsän toimihenkilölle tai hoitokunnan jäsenelle.
Merkin myöntää Tapio Oy:n toimitusjohtaja. Merkin hinta on 250 euroa + alv 24 %. Hakemuslomake

TAPION METSÄTYÖMERKKI
Merkki on perustettu 1943. Se myönnetään ansioituneelle metsätyöntekijälle tai urakoitsijalle, joka on ollut vähintään 20 vuotta ammatissaan ja tehnyt työnsä laadukkaasti. Huomiota kiinnitetään siihen, että asianomainen on itsenäisesti pystynyt toteuttamaan metsänhoidollisia hankkeita ja kehittänyt itseään ajan vaatimusten mukaan. Merkki voidaan myöntää metsätyöntekijälle tai urakoitsijalle.
Merkin myöntää Tapio Oy:n toimitusjohtaja. Merkin hinta on 250 euroa + alv 24 %. Hakemuslomake