Lähituhkalle etsitään alueellista kierrätysverkostoa Keski-Suomeen

21.8.2018

Suomessa syntyy metsäbiomassan poltossa suuret määrät hyödyntämiskelpoista tuhkaa. Puutuhkan hyötykäytön ekosysteemikiihdyttämöt -hankkeen tavoitteena on saada Keski-Suomen pienet ja keskikokoiset metsäbiomassoja käyttävät tuhkan tuottajat ja käyttäjät verkostoitumaan ja ideoimaan, miten tuhkat saadaan lähialueiden metsien lannoitteeksi.

Lämpölaitosten metsäbiomassojen poltosta tulleet tuhkaerät halutaan saada kiertoon lähialueelle metsien lannoitteeksi. Tätä selvittävät Tapio Oy ja Apila Group Oy Ab kesäkuussa 2018 alkaneessa hankkeessa Puutuhkan hyötykäytön ekosysteemikiihdyttämöt.

Pienillä ja keskikokoisilla alle 5 MW metsäbiomassoja käyttävillä lämpölaitoksilla usein puuttuu tuhkan hyödyntämisen malli, jolloin tuhka on kustannuksia aiheuttavaa jätettä. Mervi Matilainen Apila Groupista pitää hanketta tärkeänä: Uusiutuvan energian käytön tehostamisen tavoitteet edellyttävät lämpölaitoksilta yhä tehokkaampaa toimintaa, ja mitä enemmän puuta poltetaan, sitä enemmän syntyy myös tuhkaa, joka täytyisi kierrättää. Kustannustehokkaasti sen voi tehdä vain paikallisella yhteistoiminnalla.”

Metsäbiomassasta syntyvä tuhka on myös hyvä luonnonlannoite metsän ravinnepuutosten ehkäisemiseksi. Lisäksi tulisi muistaa, että tuhka on kemialliselta koostumukseltaan suorastaan arvokas raaka-aine, eikä sitä tulisi enää mieltää pelkästään polton sivutuotteena”, huomauttaa Mervi Matilainen. Hankkeen vetäjä Maija Kauppila Tapio Oy:stä sanoo: ”On luonnollista palauttaa tuhka sinne mistä se on peräisinkin”. Tuhkaa ei ole myöskään kannattavaa kuljettaa kauas.”

Hankkeen tavoitteena on selvittää voisiko Keski-Suomeen syntyä kaksi alueellista tuhkan hyödyntämisen ekosysteemimallia. Hankkeessa kartoitetaan Keski-Suomen pienet ja keskisuuret alle 5 MW lämpölaitokset sekä muut tuhkan tuottajat, lannoitteen levittäjät, metsäpalveluyrittäjät ja muut toimijat. Hankkeessa järjestetään kaksi seminaaria ja työpajaa, joissa toimijat verkostoituvat ja joissa selvitetään paikallisia tuhkan kierrättämisen haasteita ja mahdollisuuksia.

Hankkeen on rahoittanut Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Lisätietoa

Maija Kauppila, ympäristöasiantuntija, Tapio Oy, maija.kauppila(at)tapio.fi, puh. 040 5290 571
Mervi Matilainen, FT Kemia, Apila Group Oy Ab toimitusjohtaja, mervi.matilainen(at)apilagroup.fi, puh. 045 111 3606

HankekuvausPuutuhkan hyötykäytön ekosysteemikiihdyttämöt