Veden palautus suojelusoille ojien kunnostuksen yhteydessä -koulutukset jatkuvat

5.9.2019

Hydrologia-LIFE -koulutukset metsäojien kunnostuksen ja kuivuneiden suojelusoiden ennallistamisen yhteensovittamiseen jatkuvat seuraavaksi Nilsiässä ja Pyhäjärvellä.  Vuonna 2017 käyttöön otettu toimintamalli hyödyttää niin ojien kunnostushankkeen osakkaita kuin suojelusuota sen vesitalouden parantuessa. Koulutus on tarkoitettu ojien kunnostuksen suunnittelijoille, ennallistamisasiantuntijoille, viranomaisille, maanomistajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Tapio Oy  ja Suomen metsäkeskus jalkauttavat yhteistyö- ja toimintamallia, jossa metsäojien kunnostushankkeen vedet palautetaan viereiselle kuivuneelle suojelusuolle. Toimintamalli hyödyttää niin ojien kunnostushankkeen osakkaita kuin suojelusuota sen vesitalouden parantuessa. Toiminnalla pyritään parantamaan aikaisempien ulkopuolisten ojitusten kuivattamien suojelusoiden tilaa.

Suojelualueen ulkopuoliset ojitukset ovat kuivattaneet suojelusoita toisinaan laajasti, jolloin luontaisen vesitalouden ylläpitämät luonnonarvot ovat heikentyneet. Joskus jopa yksittäinen oja voi ohjata valuma-alueelta luontaisesti virtaavan veden täysin suon ohi. Suojelusuon läheisyydessä toteutettavan metsäojien kunnostushankkeen yhteydessä on mahdollista palauttaa kuivuneelle suojelusuolle sinne luontaisesti kuuluvaa vettä. Toimintatapa usein vähentää ojien kunnostushankkeen kustannuksia ja parantaa vesiensuojelua.

”Näin syntyy tilanne, jossa sekä ojien kunnostushankkeen osakas, että suojelusuo hyötyvät ojitusalueen vesiensuojelun helpottuessa ja suojelualueen luonnonsuojelullisten arvojen sekä monimuotoisuuden parantuessa”, toteaa vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu Tapiosta.

Yhteistyö- ja toimintamalli kunnostusojituksen suunnittelijoiden, toteuttajien ja viranomaisten käyttöön on kehitetty Tapion Hallittu vesien viivyttäminen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen SuoOHKE-hankkeissa. Toimintamalli viedään käytäntöön Hydrologia-LIFE -hankkeessa (2017-2023), jossa autetaan viime vuosikymmeninä voimakkaasti uhanalaistunutta suo- ja vesiluontoa tukkimalla ojia, kunnostamalla puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä sekä hankkimalla merkittäviä soita suojeluun. Samalla parannetaan tulvasuojelua ja veden laatua sekä riistamaita.

Tapion ja Suomen metsäkeskuksen tärkeänä osuutena Hydrologia-LIFE-hankkeessa on kouluttaa ojien kunnostushankkeen suunnittelijoita, toteuttajia sekä viranomaisia yhteistyö- ja toimintamallin käyttöönottoon.

”Veden palauttamisen suunnittelussa voi hyödyntää Metsäkeskuksen sivuilta löytyviä paikkatietoaineistoja- ja työkaluja”, kehottaa paikkatiedon asiantuntija Juha Jämsén Suomen metsäkeskuksesta.

Maanomistajille suunnattujen koulutusten tarkoitus on tutustuttaa heidät uuteen mahdollisuuteen, jossa ojien kunnostusalueen vedet palautetaan suojelusuolle. Koulutuksiin kuuluu myös retkeily kohteeseen, jossa veden palauttaminen on toteutettu käytännössä. Koulutustilaisuuksia järjestetään viisi toimijoille ja viisi maanomistajille hankkeen aikana. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Koulutukset

Koulutukset on tarkoitettu ojien kunnostushankkeen suunnittelijoille, toteuttajille, viranomaisille sekä maanomistajille.

  • Pyhäjärvi, Haudanneva 24.9.2019 klo. 9.00 Hotelli Pyhäsalmi, Ollintie 19, Pyhäjärvi – koulutus toimijoille
  • Pyhäjärvi, Haudanneva 25.9.2019 klo. 9.00 Hotelli Pyhäsalmi, Ollintie 19, Pyhäjärvi – koulutus maanomistajille
  • Nilsiä, Eitikansuo 26.9.2019 klo. 9.00 Nilsiän seurakuntatalo, Nilsiäntie 59, Nilsiä – koulutus maanomistajille
  • Nilsiä, Eitikansuo 27.9.2019 klo. 9.00 Nilsiän seurakuntatalo, Nilsiäntie 59, Nilsiä – koulutus toimijoille

Veden palautus suojelusoille ojien kunnostuksen yhteydessä -koulutuksia on pidetty kaksi Sukevan Vahtisuolla syksyllä 2018. Vesi palautettiin suojelusuolle, suon ohi kulkevan pitkän johdeojan perkaamisen sijaan. Veden palautus onnistui hyvin.

Vahtisuo seuraavana keväänä veden palauttamisesta. Kuvan oikealta tulee johdeoja, jota pitkin ojitusalueen vedet tulevat suojelusuolle. Kuva: Juha Jämsén, Suomen metsäkeskus

 

Lisätietoa:

Metsäojien kunnostus kuivuneiden suojelusoiden läheisyydessä —  opas  maanomistajille

Samuli Joensuu, Tapio Oy
p. 040 534 1043
samuli.joensuu(at)tapio.fi

Juha Jämsén, Suomen metsäkeskus
p. 0400 341 249
juha.jamsen(at)metsakeskus.fi

”Aineiston tuottamiseen on saatu Euroopan unionin LIFE-rahoitusta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.”