Ari Kotiharju, Metsätietoasiantuntija

Tapio Oy on toteuttanut maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta laskurin hirvieläinten aiheuttamien metsävahinkojen omatoimiseen arviointiin. Uuden laskurin avulla metsänomistajat ja metsäammattilaiset voivat arvioida vahingon suuruutta, ennen kuin tekevät vahinkoilmoituksen Suomen metsäkeskukselle. Laskuri toimii parhaiten Chrome-selaimella.

Laskuri tulee tarpeeseen, sillä laskentojen tekeminen ilman laskuria on varsin monimutkainen tehtävä, ja aiheeton vahinkoilmoitus aiheuttaa metsänomistajalle kustannuksia, toteaa Tapion metsätietoasiantuntija Ari Kotiharju. Riistaeläimen aiheuttama vahinko korvataan vain, jos korvauksen hakijalle aiheutuneiden Riistavahinkolaissa tarkoitettujen vahinkojen yhteen laskettu määrä kalenterivuotta kohti on enemmän kuin 170 euroa. Silloin kun vahinkojen määrä ei ylitä korvauskynnystä, joutuu hakija maksamaan arviointikustannukset Suomen metsäkeskukselle.

Hirvivahinkolaskuri toimii sekä verkkoversiona tietokoneen selaimella että Google Play kaupasta ladattavana TAPIO Maastotaulukot Android-sovelluksena. Muilla kuin Android käyttöjärjestelmällä varustetuilla mobiililaitteilla voi käyttää verkkoversiota: www.maastotaulukot.fi. Hirvivahinkolaskurin käyttö on ilmaista, ja se onnistuu ilman kirjautumista, vaikka laskuri on toteutettu osana TAPIO Maastotaulukot sovellusta.

Laskuria voi käyttää sekä taimikoiden että varttuneempien puustojen vahinkojen arviointiin. Koska maantieteellinen sijainti vaikuttaa korvauksen määrään, aloitetaan laskurin käyttö valitsemalla vahinkoalueen sijaintikunta luettelosta. Arvion tekijän on osattava luokitella puut vaurioluokkiin. Myös vahinkoalueen pinta-ala on osattava arvioida oikein silloin, kun vahinkoalue ei kata metsäsuunnitelmassa olevaa kuviota kokonaisuudessaan.

Eri puulajien vaurioluokkien kuvaukset löytyvät laskurin kenttien info-painikkeiden takaa sekä Suomen metsäkeskuksen nettisivujen materiaaleista. Eri vaurioluokkiin kuuluvien puiden lukumäärät tallennetaan laskuriin koealoilta. Muut puustotunnukset arvioidaan koko vahinkoaluetta koskien. Silloin kun älypuhelinta tai muuta mobiililaitetta ei ole käytettävissä, voi runkoluvuista ja koealamääristä pitää tukkimiehenkirjanpitoa paperilla, jonka jälkeen luvut voi syöttää laskurin verkkoversioon tietokoneella.

Laskuri antaa oikeita tuloksia vain silloin, kun siihen on syötetyt oikeat tiedot. Tämän vuoksi ennen laskurin käyttöä on syytä perehtyä ohjeisiin ja asiaa koskeviin säädöksiin. Mikäli metsänomistajalla on epävarmuutta esim. puustotunnusten tai kasvupaikkaluokan määrittämisessä, kannattaa hänen pyytää apua metsäammattilaiselta.

Lisätietoja:

Ari Kotiharju, 040 7415238, ari.kotiharju(at)tapio.fi
Heikki Kuoppala, puh. 029 432 4729 heikki.kuoppala(at)metsakeskus.fi