Metsät ja terveys

Metsä terveyden lähteenä

Luonnossa liikkuminen vahvistaa fyysistä, pyykkistä ja sosiaalista terveyttämme. Ulkona saamme vahvistusta immuunitasapainolle ja aistimme toimivat tarkemmin. Luonnon terveyshyötyjen tulisikin sisältyä meidän jokaisen arkeen ja se mahdollisuudet tulisi huomioida myös yrityksissä ja julkisella sektorilla.

Tapio on suunnitellut maaseutumatkailuyrittäjille hyvinvointipolkukonseptin. Polkujen varrella on pysähdyspaikkoja tauluineen, joissa on vinkkejä siitä, miten huolet unohtuvat metsässä. Jotkut saavat metsän hyvinvointivaikutuksista eniten irti, kun menevät sinne yksin, toiset taas tykkäävät seurasta.

Hyvinvointipolku on helppoa suunnitella myös henkilökohtaiseen, omaan käyttöön. Voit toteuttaa itsellesi oman hyvinvointipolun kunnan valmiille, hoidetulle retkeilyreitille. Tai voit toteuttaa omaan metsään kesämökille.
Kehitämme kuntien kanssa metsien saavutettavuutta terveyden edistämisessä. Antti Rinteen hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Luonnon hyvinvointivaikutuksille on laajenevaa kysyntää kuntien hyvinvointi-, kasvatus-, terveydenhuolto- ja viherpalveluissa.

 

Referenssejä

K ansanterveyttä metsästä

Hankkeessa innostamme kuntia hyödyntämään metsien terveysvaikutuksia ja laadimme suositukset terveyttä edistävien metsien hoidolle.

Metso hyvinvointipolku-konsepti

Metsien terveysvaikutukset kuntalaisten arkeen

 

Lisätietoa

Airi Matila
metsäasiantuntija
airi.matila@tapio.fi
+358 40 779 2258