Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä -seminaari tulossa huhtikuussa

Suometsätaloutta käsittelevä ajankohtaisseminaari
keskiviikkona 26.4.2017, klo 9.00-15.30, paikka on Hotelli Presidentti, Helsinki.

Tapio järjestää suometsätaloudesta seminaarin, jossa käsitellään meneillään olevia suometsätalouden tutkimuksia ja selvityshankkeita sekä metsäalan toimijoiden näkemyksiä ja suunnitelmia suometsien hoitoon ja puunkorjuuseen. Tavoitteena on nostaa esille näkemyksiä puuntuotannon kannattavuudesta, virkistyskäytöstä ja monimuotoisuuden turvaamisesta sekä vesiensuojelusta ja eri toimenpiteiden ympäristövaikutuksista suometsissä.

Alustajat edustavat metsäalan organisaatioita ja he tuovat alustuksissaan esille suometsien hoidon haasteita ja kehittämistarpeita, hankekokonaisuuksien hallintaa sekä mahdollisuuksia pehmeiden maiden puunkorjuuseen mm. kausivaihtelun vähentämiseksi.

Seminaari käynnistää MMM:n rahoittaman hankkeen, jonka tavoitteena on aktivoida monipuolisten metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä sekä lisätä metsänomistajien ja metsäammattilaisten osaamista suometsätaloudesta. Merkitse seminaaripäivä kalenteriisi, tarkempi ohjelma valmistuu huhtikuun alussa.

Lisätietoja; laatu- ja koulutusasiantuntija Ari Nieminen, ari.nieminen(at)tapio.fi, puh. 040 718 2595.