Hanke tunnistaa ja vahvistaa esihenkilö- ja alaistaitoja sekä yhdessäohjautuvuutta metsäalalla. Tavoitteena on työhyvinvoinnin ja työntekijöiden sitouttamisen parantaminen. 

Työhyvinvoinnin tukeminen liittyy sekä yksilöiden että yritysten menestymiseen – niin fyysiseen turvallisuuteen, psyykkiseen vointiin, työnantajan veto- ja pitovoimaan kuin työn tuottavuuteen.

Työhyvinvoinnin tukeminen sekä esihenkilö-, yhdessäohjautuvuus- ja alaistaitoihin kouluttaminen tarjoaa mahdollisuuksia rakentaa positiivista työilmapiiriä, parantaa viestintää, edistää tiimityötä, pidentää työuria sekä tukea työntekijöiden henkistä kasvua ja kehitystä.

Metsämiesten säätiön rahoittamassa ja Tapion koordinoimassa hankkeessa tunnistetaan ja tehdään näkyväksi toimialan tekemiä panoksia työhyvinvoinnin edistämisessä sekä terveellisen, motivoivan ja merkityksellisen työympäristön luomisessa.

Hankkeessa selvitetään, millaisia ovat metsäalan työhyvinvointitaitojen tukemisen, työntekijöiden sitouttamisen ja työhyvinvoinnin parantamisen parhaat käytänteet ja mitkä ovat tärkeimmät kehittämiskohteet.

Hankkeen pohjaksi tehdään taustaselvitys, verkkokysely ja haastatteluita sekä järjestetään Metsähyvinvoinnin pyöreän pöydän keskustelutilaisuus. Taustamateriaalien pohjalta kerätään case-esimerkkejä työhyvinvoinnin edistämisestä sekä laaditaan toimintaohjeita työpaikoille työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Selvityksen pääkohderyhmää ovat metsäteollisuuden integraatit, sahatoimijat, metsänhoitoyhdistykset, pk-yritykset, metsäkoneyritykset, isot metsätaloustoimijat, Suomen metsäkeskus ja Tapio. Myös muut aiheen tärkeäksi kokevat voivat osallistua selvitykseen.

Selvitys linkittyy vahvasti Tapion koordinoimaan Metsähyvinvointi-palveluun.

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa: www.mmsaatio.fi.

   

  • Reetta Pilhjerta
  • Metsänhoidon asiantuntija
  • reetta.pilhjerta(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6085
  • Tarja Ollas
  • Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija
  • tarja.ollas(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6048