ForestVital halusi tutkia orgaanisten lannoitteiden tehokkuutta metsien kasvun lisäämisessä. Tapio toteutti riippumattomat ja luotettavat seurantamittaukset vuonna 2010 perustetuille lannoituskoealoille.

ForestVitalin tavoitteena oli selvittää biolannoitteiden tehokkuutta metsien kasvun lisäämisessä. Yritys sai haltuunsa vuonna 2010 Soinin alueelle perustettujen lannoitekoealojen mittaustuloksia. Osana lannoituksen vaikutuksia selvittävää hanketta koealoille oli levitetty orgaanista lannoitetta, jonka jälkeen vuosina 2010–2012 oli tehty kasvikartoituksia, otettu neulas- ja vesinäytteitä ja mitattu puustotunnuksia.

ForestVital halusi selvittää, onko kasvunlisäys orgaanisilla lannoitteilla yhtä tehokasta kuin perinteisillä typpilannoitteilla. He tilasivat Tapiosta uudet puustomittaukset kymmenen vuotta vanhoille lannoitekoealoille.

Vanhat koealat paikannettiin maastosta kuitunauhojen ja koealakeppien avulla.

”Muutama vuosi sitten alkoi näkyä viitteitä siihen suuntaan, että nykyisin metsälannoituksessa kielletyt orgaaniset lannoitteet tulisivat taas sallituiksi. Tuolloin päätimme perehtyä Soinin lannoituskokeen mittaustuloksiin ja tutkimukseen”, sanoo Tiia Perttula ForestVitalista.

Tapion työhön kuului mittausten valmistelu, koealojen mittaus maastotyönä sekä tulosten raportointi. Mittaukset tehtiin 5,64 metrin ympyräkoealoilta. Jokaisen koealalle osuvan puun puulaji, rinnankorkeusläpimitta ja pituus kirjattiin ylös. Myös koealojen keskipisteiden koordinaatit määritettiin mahdollisia tulevia seurantamittauksia varten.

Mittausten tulosten perusteella ForestVital teki analyysin puustotunnusten kehittymisestä viimeisen noin kymmenen vuoden aikana.

”Tulosten perusteella orgaaniset lannoitteet näyttävät toimivan hyvin metsän kasvun lisäämisessä. Kasvuprosentit eivät kyseisillä Soinin koealoilla juurikaan eronneet perinteisillä typpilannoitteilla aikaansaaduista”, sanoo Perttula.

”Kun ja jos orgaaniset lannoitteet taas joskus sallitaan metsälannoitteina, saimme taustalle hyödyllistä dataa koskien orgaanisella lannoituksella aikaansaatua puuston kasvunlisäystä”, hän jatkaa.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

Tapiosta saat asiantuntevat ammattilaiset erilaisiin metsissä tehtäviin mittauksiin ja arviointeihin.

  • Heidi Hintikka
  • Metsätietoasiantuntija
  • heidi.hintikka(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6026