Monimetsä-koulutukset metsänomistajille alkavat

4.5.2020

Monimetsä-tapahtumissa esitellään talousmetsien luonnonhoidon kustannustehokkaita keinoja ja toimintatapoja puuntuotannon rinnalla. Koulutuksia, webinaareja ja tapahtumia on tarjolla sekä metsänomistajille, että metsäammattilaisille. Monimetsä-tapahtumat ovat osa Monimetsä-hanketta, jota toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Tapio yhdessä Metsäteollisuus ry:n ja MTK ry:n kanssa. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Monimetsä tapahtumien tavoitteena on lisätä metsänomistajien tietämystä talousmetsien luonnonhoidon merkityksestä ja keinoista. Samalla vahvistetaan metsäammattilaisten edellytyksiä toteuttaa suositeltavia luonnonhoitokeinoja käytännössä.

Toukokuussa alkaa teemawebinaarisarja metsänomistajille, myöhemmin on tulossa luonnonhoitolenkkejä maastokohteilla eri puolella Suomea.

Monimetsä-webinaarit metsänomistajille

Monimetsä-hankkeen teemawebinaarisarja keskittyy talousmetsien luonnonhoitoon. Webinaareissa jaetaan tietoa, esimerkkejä ja vinkkejä siihen, miten kullakin teemaluennolla käsiteltäviä luonnonhoidon asioita voi ottaa huomioon ja toteuttaa omassa metsässä.

6.5.2020 Naturhänsyn i ekonomiskogen:
  • Föreläsare är skogsvårdsexpert Annikka Selander och naturvårdsexpert Nina Jungell
  • Under kvällen får du veta mer om hur du med enkla medel kan upprätthålla och öka den biologiska mångfalden i din skog. Naturhänsyn är en del av god skogsvård. På varje skogsfigur och i samband med varje arbete finns möjligheter att påverka. Finlands skogscentral och projektet Monimetsä ordnar ett svenskspråkig webbinarium om naturhänsyn i ekonomiskogen.
  • Se inspelning: Monimetsä: Naturhänsyn i ekonomiskogen – enklare än du tror, Webbinarium
12.5.2020 lahopuusto:
19.5.2020 säästöpuut
26.5.2020 taimikon- ja luonnonhoito sekä riistanhoito
2.6.2020 vesiensuojelu:

Monimetsäkoulutukset metsäammattilaisille

Metsäammattilaisille järjestetään tänä vuonna kaksi luonnonhoitokoulutusta, joiden ajankohdat ja paikat julkaistaan korona-tilanteen salliessa myöhemmin.

Lisätietoa

Monimetsä – luonnonhoito mukana talousmetsien arjessa
Monimetsä-uutiset

Monimetsä-hanke on metsäalan yhteinen ponnistus luonnon monimuotoisuuden ja vesien suojelun edistämisen puolesta. Monimetsä kokoaa talousmetsien luonnonhoidon keinot yhteen ja kouluttaa, neuvoo ja motivoi metsänomistajia ja metsäammattilaisia hyödyntämään niitä. Hanke edistää Kansallista metsästrategiaa. 

 

 

 

 

  • Lauri Saaristo
  • Johtava asiantuntija
  • lauri.saaristo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6055