Svensk-finsk workshop om barkborreskador den 25:e maj kl. 10-13

28.4.2022

Barkborreskadorna har varit omfattande i Sverige de senaste åren. Det finns indikationer på att liknande problem kan utvecklas också i Finland. Preparedness for emerging forest pest risks in Finland (PREPARE) är ett projekt som finansieras genom EU:s tekniska stöd och verkställs av IBF, Tapio och Naturresursinstitutet (LUKE). Avsikten är att göra upp en beredskapsplan för avvärjning av skogsskador orsakade av barkborre i Finland.

Välkommen att höra mera om barkborresituationen och hanteringen av epidemin i Sverige samt hur vi kunde tillämpa erfarenheterna i Finland. Vi ordnar en workshop på nätet den 25:e maj kl. 10-13 där vi hör mera om ”Stoppa Borrarna”-projektet i Sverige och synpunkter på uppföljning och avvärjning av barkborre-epidemin. Tillfället är avsett för skogsbrukets aktörer, forskare, skogsägare och alla med intresse för ämnet.

Workshopen ordnas med Teams. Workshopen är engelskspråkig. Anmäl dig till workshopen med nedanstående länk senast den 20.5.2022.

Anmäl dig till workshopen

Vi skickar en Teams-länk för att delta i workshopen till dem som anmält sig. Kolla in programmet nedan.

Workshop Programme:

10:00 Opening, presentation of the PREPARE project
Risto Päivinen, Tapio

10:10 Bark beetle situation in Finland
Markus Melin, LUKE

 • Special attention to inventory and monitoring methods

10:40 Situation in Sweden part 1: biological considerations
Jan-Olov Weslien, Skogsforsk

 • What where the long-term and short-term causes of the outbreak in Sweden the outbreak in Sweden?
 • Role of natural predators
 • Role of protected areas

11:00 Situation in Sweden, part 2: mitigation measures and operational considerations
Patrik Karlsson, SKS

 • Presentation of the “Stoppa Borrarna” project
 • Responsibilities of different actors in Sweden
 • What have been the major bottlenecks in dealing with the recent outbreak?
 • Lessons learned: could something have been done differently?

11:20 Commentary: Bark beetle situation in the Åland Islands
Mats-Johan Flinck, Ålands landskapsregering

11:30 Break

11:40 Discussions in small groups (goal: 4-5 groups, depending on attendance), preliminary topics:

 • Is there any way to prepare for logistics and workforce needs during an outbreak?
 • How to make forest owners and professionals more aware of the risks in Finland?
 • Can we enhance natural resilience towards sbb (predators)?
 • How should we develop inventory and monitoring?
 • Protected areas

12:20 Findings of the groups

12:50 Closing remarks
Risto Päivinen and Henry Schneider, Tapio

13:00 End of workshop

 • Varpu Kuutti
 • Metsänhoidon asiantuntija
 • varpu.kuutti(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6052
 • Henry Schneider
 • Metsätietoasiantuntija
 • henry.schneider(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6004

PREPARE-hankekumppaneiden logot