Turvetuotantoalueet ilmastoviisaaseen jatkokäyttöön -seminaarisarja

20.9.2023

Turvetuotantoalueilla on useita mahdollisia jatkokäyttömuotoja. Suonpohjaa voidaan esimerkiksi metsittää, ennallistaa vettämällä, perustaa lintukosteikko, ottaa alue erilaisten biomassojen tuotantoon, uudenlaisiin viljelymuotoihin tai aurinko- tai tuulivoiman tuotantoon. Paras ratkaisu voidaan saavuttaa eri jatkokäyttömuotoja yhdistelemällä.

Hiilestä kiinni -hankkeissa on tarkasteltu viimeisen kolmen vuoden aikana turvetuotannosta poistuneiden suonpohjien maankäyttömuotoja sekä kehitetty menetelmiä jatkokäytön suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeiden tuloksia esitellään seminaarisarjassa syksyn 2023 aikana.

Seminaarisarjan alustava aikataulu ja ohjelma

Turvetuotannosta poistuvien suonpohjien metsittämisen ja metsäojitettujen soiden ennallistamisen ilmasto- ja vesistövaikutukset

  • 22.9. klo 9-12 Teams-webinaari viranomaisille. Tutustu tilaisuuden esityksiin
  • 27.9. Plumpunnevan pajuviljelykohteeseen tutustuminen, retkipäivä
  • 10.10. Naarasnevan mittausaseman avoimet ovet (metsitetty suonpohja), retkipäivä
  • 12.10. Rottasniitunsuon mittausaseman avoimet ovet (ennallistettava metsäojitettu suo), retkipäivä

Turvetuotannosta poistuvat suonpohjat monipuoliseen jatkokäyttöön paikkatietopohjaisten suunnittelumenetelmien avulla 

Turvetuotannosta poistuvat suonpohjat monipuoliseen jatkokäyttöön – maanomistajan askelmerkit siirtymään 

Kosteikkoviljely ja kosteikkoviljellyt tuotteet- työpaja

  • Teams webinaari 7.11.2023 klo 13-16

Käytännön näkökulmia turvetuotannosta poistuvien suonpohjien metsittämiseen ja metsäojitettujen soiden ennallistamiseen

Opas turvetuotannosta poistuvien suonpohjien jatkokäytön suunnitteluun – tarinakartan/oppaan julkaisutilaisuus

SysteemiHiili -hankkeen loppuseminaari: mukana myös asiaa turvetuotantoalueiden jatkokäytön suunnittelusta

  • Hybridiseminaari 28.11. klo 12.30-15.30.

Lisätietoja

  • Tiina Ronkainen
  • Johtava asiantuntija
  • tiina.ronkainen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6035

Maa- ja metsätalousministeriö, Maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuus: Maankäytön muutokset ja kosteikot