Webbinarium: Kommunernas skogsbruksplaner och vattenvården 27.5.2024 kl 9 – 11

25.4.2024

Tidpunkt: Måndagen den 27.5.2024 kl 9 – 11, Microsoft Teams

För vem: Webbinariet riktar sig till kommuner och andra intressentgrupper

Nästan alla kommuner i Finland äger skog. Prioriteringarna inom skogsvården varierar utgående från kommuninvånarnas behov, skogarnas egenskaper och kommunens målsättningar. Till målen kan till exempel höra vattenvård, rekreationsbruk, biologisk mångfald, klimatrelaterade mål och ekonomisk avkastning.

Vi anordnar ett svenskspråkigt webbinarium för tjänstemän som ansvarar för kommunernas skogstillgångar och andra intressentgrupper.

I webbinariet kommer vi att fokusera på följande ämnen:

 • Hållbart kommunalt skogsbruk med flera olika mål
 • Mot ett övergripande hållbart skogsbruk
 • Fastställandet av mål för kommunala ekonomiskogar
 • Innehållet i den kommunala skogsbruksplanen
 • Upphandling av en kommunal skogsbruksplan
 • Invånarnas delaktighet
 • Verkställande och uppföljning skogsbruksplanen

Vi har reserverat tid för frågor och kommentarer.

Föreläsare på webbinariet är Henry Schneider och Sara Turunen från Tapio.

Anmäl dig här senast den 23.5.2024.

Välkommen!

Mer information

 • Henry Schneider
 • Metsätietoasiantuntija
 • henry.schneider(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6004
 • Sara Turunen
 • Kestävyysasiantuntija
 • sara.turunen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6090