Jalostetuilla metsäpuiden siemenillä lisää kasvua, tuloja ja hiilen sidontaa

14.6.2019

Jalostetun siemenen käyttö on yksi tärkeimmistä keinoista metsien kasvun ja hiilinielujen lisäämiseksi. Metsien uudistaminen jalostetuilla siemenillä voi tuottaa vuosisadan loppupuolella Suomen metsiin yli 10 miljoonan kuutiometrin vuotuisen lisäkasvun. Tätä lisäystä voidaan hyödyntää sekä metsäteollisuuden tuotteissa, että hiilen sitomisessa metsiin.

Hyvin hoidetut metsät tuottavat tehokkaasti puuta ja sitovat hiilidioksidia. Kun käytetään jalostettuja siemeniä, metsän kasvua voidaan lisätä jo nykyisellä, jalostetulla siemenmateriaalilla, 10 – 30 % verrattuna siihen, että käytettäisiin paikallista siementä. Kun perustetaan ja saadaan siementä uusista siemenviljelyksistä, kasvu edelleen nousee.

Metsänjalostus on tehokas ja erittäin edullinen tapa lisätä kasvua ja hiilen sidontaa. Sen positiiviset vaikutukset tulevat melko hitaasti, mutta varmasti. Jalostetun siemenmateriaalin käyttö ei luonnollisesti yksin riitä. Taimikoita ja nuoria metsiä pitää myös hoitaa hyvin.

Yhden vuoden aikana jalostetuilla siemenillä perustetut metsät sitovat Suomessa kiertoaikansa kuluessa noin 10 miljoonaa tonnia enemmän hiilidioksidia kuin paikallisella alkuperällä perustetut metsät. Tämä hiilen sidonnan lisäys on suuruusluokaltaan noin kolmannes Suomen metsien nykyisestä hiilinielusta. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan, joka on tarkistettavana parhaillaan EU:ssa, Suomen metsien vuotuinen hiilinielu vuosille 2021 – 2025 on noin 31 milj. tonnia CO2, ilman puutuotteisiin sitoutuvaa hiilidioksidia.

Jalostetuista siemenistä kasvaneet puut:

  • kasvavat puulajista ja alueesta riippuen 10 – 30 % nopeammin kuin paikalliset alkuperät.
  • ovat parempilaatuisia ja tuottavat enemmän tukkipuuta, mikä tuottaa metsänomistajalle enemmän tuloja sekä sitoo hiiltä pitkäaikaisesti metsiin ja puutuotteisiin, kuten esimerkiksi rakennuksiin ja huonekaluihin.
  • ovat elinvoimaisia ja kestävämpiä sekä tuholaisia että sienitauteja vastaan.

”Haluamme samanaikaisesti lisätä metsien hiilensidontaa ja saada puuta teollisuuden käyttöön. Uudistamismateriaalin laadulla ja metsän hoidolla on iso merkitys niin hiilensidonnan kuin myös metsävarojen riittävyyden ja niiden tulevan kehityksen kannalta kanssa. Jalostetun siemen käyttöä lisäämällä ja metsää Metsänhoidon suositusten mukaisesti hoitamalla on mahdollista lisätä metsän kasvua merkittävästi”, sanoo liiketoimintajohtaja Olli Äijälä Tapiosta.

Lisätietoa

Olli Äijälä, Metsänhoidon suositusten ohjausryhmän puheenjohtaja, liiketoimintajohtaja, Tapio Oy, 040 582 9676, olli.aijala@tapio.fi

Hannu Niemelä, metsäpäällikkö, Tapio, 040 585 0005, hannu.niemela@tapio.fi,

Metsäpuiden siemenet

Tapio verkkokauppa – metsäpuiden siemenet