Kasvatusmetsien harvennusmalleihin tulee valintaa helpottavat perusmallit

23.11.2023

Valtaosa Suomessa tehtävistä hakkuista on kasvatusmetsien harvennuksia. Niiden toteutusta ohjataan metsänhoidon suosituksissa kuvatuilla harvennusmalleilla. Malleja on uudistettu tuoreeseen tutkimustietoon ja uusimpiin kasvumalleihin perustuen. Ne palvelevat myös entistä tarkemmin metsänomistajan tavoitteita. Mallin valintaa ja harvennuksen toteutusta helpotetaan nyt päätetyillä perusmalleilla ja jäävän puuston tavoitetiheyden vaihteluvälillä. Uudet suositukset esitellään Tapion webinaarissa tammikuun lopussa.

Harvennusmallit kuvaavat, milloin on sopiva aika tehdä hoidetun kasvatusmetsän harvennus ja kuinka tiheä puusto metsään jätetään. Suositusten perustaksi on saatu uutta tutkimustietoa metsän kasvusta Suomen eri alueilla ja erilaisilla kasvupaikoilla. Sama malli ei kuitenkaan sovi kaikkiin metsänhoidollisiin tilanteisiin.

Metsänhoidon suositukset on tarkoitettu auttamaan metsänomistajaa hänen tavoitteidensa mukaisessa metsänhoidossa ja helpottamaan metsäammattilaisten työtä.

“Harvennusmallien uudistuksen myötä metsänomistajalle voidaan tarjota nykyistä laajemmin vaihtoehtoja, kuten tuottotavoitteen säätäminen tai hiilensidonnan painottaminen. Tämä tuo etuja metsänomistajille, jotka haluavat tarkemmin ohjata metsiensä kehitystä”, sanoo metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo Tapiosta.

Harvennushakkuun perusmalli kuvaa turvallisen keskitien metsätalouden harjoittamiseen

Metsänhoidon suositusten johtoryhmä kokoontui 15.11. keskustelemaan harvennusmallien käytännön soveltamisesta ja päätti, että niihin merkitään ns. perusmallit, jotka esittävät turvallisen, useimpiin tilanteisiin sopivan toteutuksen. Perusmallien mukaan harventamalla sovitetaan tasapainoisesti yhteen talous, tuhoriskien hallinta ja hiilensidonta. Perusmallit helpottavat valintatilannetta ja antavat vertailukohdan muihin malleihin. Niitä voidaan käyttää oletuksena, jos metsänomistajalle ei ole harvennukseen erityisiä tavoitteita.

Harvennusmalleissa kuvataan jäävän puuston tavoitetiheydet. Harventaja pyrkii annettuun lukuarvoon, mutta käytännössä tiheys saa hieman vaihdella tilanteen mukaan. Laadunseurantaa varten sovittiin harvennusmallin tavoitepuuston vaihteluväli. Eteläisessä ja keskisessä Suomessa jäävä puusto voi olla 2 m2/ha tavoitetta tiheämpi tai harvempi ja pohjoisessa Suomessa 1,5 m2/ha.

Uudet harvennusmallit on julkaistu metsanhoidonsuositukset.fi-sivustolla vaiheittain. Uusia ovat mm. turvemaille sovitetut mallit ja tänä syksynä julkaistut ns. yläharvennusmallit. Käyttöönottoa ennakoiva beta-vaihe päättyy tammikuun 2024 lopussa, jolloin uudet mallit esitellään Tapion webinaarissa. Toimijat ottavat mallit käyttöön todennäköisesti 2024 aikana.

Webinaari uudistuneista metsänhoidon suosituksista 30.1.2024

Harvennusmallien lisäksi metsänhoidon suosituksiin on tehty muitakin merkittäviä päivityksiä, kuten suositukset vesiensuojeluun ja suometsien hoitoon. Loppuvuoden aikana valmistuvat suositukset luonnonhoitoon. Uudistukset esitellään webinaarissa 30.1.2024. Tilaisuus on tarkoitettu luonnonvara-alan ammattilaisille ja on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen on avoinna.

Metsänhoidon suositukset esittelevät kestävän metsänhoidon vaihtoehtoja ja parhaita käytäntöjä. Suositukset perustuvat tutkimustietoon ja käytännön kokemuksesta saatuun osaamiseen. Palvelun sisältö on laadittu yhteistyössä metsä-, ympäristö- ja ilmastoalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien kanssa. Työtä koordinoi Tapio maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta.

Lisätietoja

  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067
  • Petri Latva-Käyrä
  • Metsätiedon kehittämispäällikkö
  • petri.latva-kayra(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6058