Koko metsäala kutsutaan kehittämään Digitaalisia metsänhoidon suosituksia

2.9.2019

Tapion MetsäDigi-työpajaan 27.8.2019 osallistui sähköisten palveluiden ja digitaalisten ratkaisujen kehittämisen parissa toimivia asiantuntijoita kymmenestä eri metsäalan organisaatiosta. Työpajassa kartoitettiin Metsänhoidon suositusten nykyisiä käyttötapoja ja tulevaisuuden tarpeita. Metsänhoidon suositusten digitalisointiprojekti etenee nyt järjestelmän rakentamiseen. 

Metsänhoidon suositustietoa voi tulevaisuudessa lukea, kuunnella ja katsoa. Suositustieto tulee olemaan aina ajan tasalla ja käytettävissä eri järjestelmissä ajasta tai paikasta riippumatta.

“Metsänhoidon suositusten hyödynnettävyys nousee aivan uudelle tasolle, kun saatavilla on digitaalisessa muodossa olevaa uusimpaan tutkimustietoon perustuvaa ajantasaista tietoa” , sanoo erityisasiantuntija Niina Riissanen hanketta rahoittavasta maa- ja metsätalousministeriöstä.

”Tapio järjestää syksyn aikana MetsäDigi-työpajoja, joissa kerätään tietoa järjestelmäkehityksen tueksi. Haluamme muodostaa tässä vaiheessa mahdollisimman monipuolisen näkemyksen Metsänhoidon suositusten käytöstä ja koota ideoita siitä, kuinka niitä halutaan tulevaisuudessa käyttää”, sanoo Kati Kontinen, Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hankkeen projektipäällikkö Tapiosta.

Työpajan toteutti sisällönhallintajärjestelmän rakentajaksi kilpailutuksella valittu Wunder Finland Oy.

“Järjestelmän suunnittelu ja toteutus on meille Wunderilaisille erittäin innostava asia. Koko alan voimakas digitalisaatio ja tulevaisuuden visiot haastavat meitä sekä suunnittelun että toteutuksen osalta hienolla tavalla. Tämä projekti vaatii onnistuakseen koko alan vahvan yhteistyön. Vaikka työ on vasta aloitettu, voimme todeta yhteistyön olevan juuri sellaista, jota onnistuminen vaatii”, toteaa projektipäällikkö Ari Ruuska Wunderista.

Työpajassa todettiin, että monet organisaatiot ylläpitävät omia ohjeistuksiaan manuaalisesti. Työpajaan osallistuneiden yhteisenä toiveena on keskitetty metsänhoidon parhaiden käytäntöjen ja tutkimukseen perustuvan tiedon ylläpito ja avoin saaatavuus. Osallistujat totesivat:

”Metsäalalla on paljoa tietoa käytössään. Tärkeää on saada tietoon perustuvat ohjeet metsänomistajille helposti ymmärrettävässä muodossa. Digitaaliset metsänhoidon suositukset voisivat tulevaisuudessa olla metsäneuvonnan ykköstyökalu”, toteaa Ville Järvinen Westakselta.

”Digitaaliset metsänhoidon suositukset mahdollistaa yhteiset ohjeistukset koko kentälle”, toteaa Mikko Eskola Metsänhoitoyhdistysten palvelu, MHYP Oy:stä.

”Projektissa on hyvä luoda katse pitkälle tulevaisuuteen. Metsäalan sähköisten palveluiden kehityksen suuntana ovat päätöstukijärjestelmät, jotka tarjoavat täsmäohjeita kuhunkin tilanteeseen, samaan tapaan kuin autonavigaattori, toteaa Jarmo Hämäläinen Metsätehosta.

Digitaalisten metsänhoidon suositusten kehittäminen on metsäalan yhteinen ponnistus. Nyt tehtävään määrittelytyöhön ovat tervetulleita kaikki metsäalan organisaatiot sekä metsäalan sähköisiä järjestelmiä tekevät yritykset.

Lisätietoa

Kati Kontinen
johtava asiantuntija, Tapio
puh. 050-591 7456, kati.kontinen@tapio.fi

#MetsäDigi 2021 – Metsänhoidon suositukset aina ajantasaisesti ja aina siellä missä olet

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke tuo ajantasaisen tiedon ja parhaat käytännöt käytettäväksi metsäalan tietojärjestelmiin ja sähköisiin palveluihin. Digitalisointi tulee helpottamaan metsäalalla toimivien töitä niin maastossa kuin myös toimistossa. Hanke edistää hyvää metsänhoitoa ja auttaa ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta. Hanketta rahoittaa maa- metsätalousministeriö.