Kokonaiskestävyyden eri osa-alueet vertailukelpoisiksi metsien hoidon ja käytön päätöksenteossa

4.6.2021

Nykyiset metsätietojärjestelmät eivät vastaa metsänomistajien monitavoitteiseen päätöksentukitarpeeseen riittävällä tasolla. Tapion koordinoimassa TAHTO-hankkeessa luodaan ekologiselle, sosiaaliselle, kulttuuriselle ja ilmastolliselle kestävyydelle yhteismitalliset mittarit, joilla metsänomistaja pystyy vertailemaan eri päätösten vaikutusta metsätalouden kokonaiskestävyyteen. 

Metsänomistaja tekee päätöksiä koskien metsäomaisuuttaan oman tahtotilansa ja tavoitteidensa mukaan. Yhä useampi metsänomistaja painottaa taloudellisen kestävyyden lisäksi myös muita kokonaiskestävyyden osa-alueita, kuten ekologista ja sosiaalista kestävyyttä metsien hoitoa ja käyttöä koskevassa päätöksenteossa. Nykyisellään metsätietojärjestelmät eivät vastaa metsäomistajien monitavoitteeseen päätöstukitarpeeseen riittävällä tasolla.  

Kansallisen metsästrategian päivittämiseen liittyvä Tavoitteiden yhteensovittaminen metsien hoidon ja käytön päätöksenteossa (TAHTO) -hanke on alkanut. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää kokonaiskestävyyden toteutumista metsien hoitoa ja käyttöä koskevassa päätöksenteossa.  

Hankkeessa luodaan ehdotus siitä, kuinka ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja ilmastollinen kestävyys kuvataan yhteismitallisena taloudellisten mittareiden kanssa. Kun kokonaiskestävyyden tavoitteet esitetään yhteismitallisina, metsänomistaja pystyy vertailemaan eri vaihtoehtoja päätöstukijärjestelmissä ja valitsemaan parhaiten omia tavoitteitaan vastaavan vaihtoehdon. 

Hankkeen tarkoituksena ei ole lisätä metsävaratiedon keruun tietosisältöä, vaan hankkeessa pyritään luomaan nykyisellä, olemassa olevalla metsä- ja paikkatietorakenteella mittareita, joilla pystytään vertailemaan eri tavoitteiden vaikutusta kokonaiskestävyyden osa-alueisiin suunnitelmavaihtoehtojen avulla.  

Hanke kokoaa tuoreimman tutkimustiedon ja käytännön osaamisen monitavoitteisesta metsäsuunnittelusta. Hankkeessa luodut kokonaiskestävyyden eri mittarit kuvataan yleistajuisesti ja ne ovat kaikkien sidosryhmien, kuten metsänomistajien ja järjestelmätoimittajien, vapaassa käytössä hankkeen valmistuttua. 

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama TAHTO-hanke on osa metsien käytön kokonaiskestävyyteen tähtäävää Suomen kansallisen metsästrategian toteuttamista. Hanketta koordinoi Tapio. Lisäksi toteutuksesta vastaavat Simosol Oy, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto. Hanke on kestoltaan kaksi vuotta (2021–2023), ja sen tulokset julkaistaan vuoden 2023 alussa.  

Lisätietoa hankkeen nettisivuilta

  • Juho Lammi
  • Metsätietoasiantuntija, tuotepäällikkö ForestKIT
  • juho.lammi(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6049