Laadukas metsänhoito parantaa metsätalouden kannattavuutta

6.3.2018

Tapion asiakkaille on tärkeää varmistaa, että heidän työmaillaan metsätöitä tehdään laadukkaasti. Tapion palvelussa tarkastetaan eri työlajien onnistumista sekä puuntuotannon taloudellisen kannattavuuden että ympäristövaatimusten näkökulmasta. Vaatimustason perustan luovat valtakunnalliset Metsänhoidon suositukset, metsäsertifiointi, lainsäädäntö sekä asiakkaan omat laatutavoitteet.

Laadukkaassa metsänkasvatuksessa tärkeintä on tehdä oikeita ratkaisuja. Katso videolta mitä kaikkea metsän auditointipalvelumme sisältyy.

Tapio toteutti vuonna 2017 metsän- ja luonnonhoidon laadunarviointia UPM Metsälle, Stora Enso Metsälle ja Tornator Oyj:lle. Kesän ja syksyn aikana Tapion metsänhoitoon ja metsäsertifioinnin ympäristövaatimuksiin (PEFC ja FSC) erikoistuneet metsänhoitajat tarkastivat maastossa useita satoja asiakkaiden toteuttamia metsänhoito- ja puunkorjuukohteita ympäri Suomen.

Laadukas metsänhoito parantaa metsätalouden kannattavuutta

Tapion asiakkaille on tärkeää varmistaa, että heidän työmaillaan metsätöitä tehdään laadukkaasti. Tapion palvelussa tarkastetaan eri työlajien onnistumista sekä puuntuotannon taloudellisen kannattavuuden että ympäristövaatimusten näkökulmasta. Vaatimustason perustan luovat valtakunnalliset metsänhoidon suositukset, metsäsertifiointi, lainsäädäntö sekä asiakkaan omat laatutavoitteet.

PEFC™- ja FSC®-sertifiointien toteutuminen korostuu arvioinneissa

Metsäsertifiointi asettaa talousmetsien luonnonhoidolle reunaehtoja, joiden toteutumisesta tarvitaan luotettavaa maastossa todennettua seurantatietoa. Erityisesti viime vuosina voimakkaasti yleistynyt FSC on tuonut metsätalouteen uusia haasteita ja tulkinnanvaraisia tilanteita jokaisen metsätöitä suunnittelevan ja toteuttavan ammattilaisen arkeen. Tapion palvelun avulla asiakkaat pystyvät kohdistamaan omaa sisäistä viestintää sekä henkilöstön koulutusta oikeisiin asioihin. Palvelu tukee myös yritysvastuun raportointia.

Tapion laadunarvioijat keskustelemassa säästöpuuratkaisusta asiakkaan toteuttamalla työkohteella. © Mikko Lumperoinen

Asiakkaat kaipaavat tietoa kehityskohteiden tunnistamiseen

Työn tuloksena asiakkaat saivat Tapiolta kattavat raportit toimintansa laadusta sekä keskeisistä kehitystarpeista. Vaikka metsänhoito ja puunkorjuu todettiin olevan jokaisella asiakkaalla hyvällä tasolla, jokaisen toiminnasta löydettiin konkreettisia kehitysehdotuksia laadun ja työn kannattavuuden parantamiseksi. Laadukas metsänhoito tuo kustannustehokkuutta ja parantaa metsätalouden yleistä imagoa, mikä hyödyttää kaikkia metsänomistajia ja alan toimijoita.