Nyt se on todistettu – Tapiolla on viisaita asiakkaita!

17.3.2021

Loistavat tulokset Tapion asiakastyytyväisyystutkimuksessa

Taloustutkimus Oy toteutti Tapio-konsernin toimeksiannosta asiakastyytyväisyys-tutkimuksen tammi-helmikuussa 2021. Verrattuna viime vuoteen kaikkien kohderyhmien tulokset ovat parantuneet. Julkispuolen konsultoinnin asiakastyytyväisyys-indeksi CSI on huimat 94. Kokonaistyytyväisyyden tavoitetaso ylittyi kuitenkin kaikilla alueilla.

Tutkimuksen kohderyhminä olivat Tapio-konsernin B2B-asiakkaat sekä Metsälehden ja Karttakeskuksen kuluttaja-asiakkaat. Tavoitteena oli selvittää asiakaskokemuksen nykytaso sekä kartoittaa ne osa-alueet ja osatekijät, joissa kaivataan kehitystoimia.

Positiivisiksi asioiksi, jotka antavat aihetta suositella Tapio-konsernin palveluita nousevat asiantuntemus ja osaaminen, asiakaspalvelu, luotettavuus, hyvät tuotteet ja palvelut.
Kritiikkiä tulee vain hinnasta.

Tapio-konsernin asiakastyytyväisyysindeksi CSI eli täysin ja hyvin tyytyväisten osuus kaikista vastaajista on 73 (vs. 72 vuonna 2020). Tulos on erinomainen ja ylittää Taloustutkimuksen AsiakasAvaimet -konseptin vähimmäistavoitetason (65).

Asiakaspalvelun ja -kokemuksen osa-alueista asiakkaat ovat tyytyväisimpiä henkilöstön asiantuntemukseen ja osaamiseen, ostamisen helppouteen sekä henkilöstön kykyyn kuunnella ja ymmärtää asiakkaan tarpeita. Tuotteiden ja palveluiden osa-alueista asiakkaat ovat tyytyväisimpiä toimitusten ja palveluiden täsmällisyyteen, laatuun sekä toimitusten virheettömyyteen. Ensisijaisina kehityskohteina ovat viestinnän, myynnin ja markkinoinnin aktiivisuus sekä toiminnan joustavuus.

91 % vastaajista aikoo jatkaa hankintoja varmasti tai todennäköisesti tulevaisuudessa.
81 % vastaajasta katsoo, että Tapion kyky tuottaa lisäarvoa metsäbiotalouteen on vähintäänkin merkittävä (hyvin merkittävien osuus = 16 %).