Onko metsänomistajille selvää, mitä he metsiltään haluavat?

23.11.2022

Metsänhoidon suositukset tarjoavat perusteltuja vaihtoehtoja metsien käsittelyyn ja tukea metsänomistajan tavoitteiden yhteensovittamiseen. Tapion metsänhoitotiimin vetäjä ja metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo sai vieraikseen Metsäntuntijat-podcastiin Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry:n toiminnanjohtaja Annukka Valkeapään ja Finsilva Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakkaraisen. Kolmikko pureutuu pohtimaan, miten metsänomistajan tahtotilan toteutumista olisi parasta tukea metsänhoidon toimenpiteissä.

Kuvassa Kalle Vanhatalo, Annukka Valkeapää ja Juha Hakkarainen
Metsäntuntijat-podcastin 6. jaksossa keskustelevat Kalle Vanhatalo (Tapio), Annukka Valkeapää (Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry) ja Juha Hakkarainen (Finsilva Oy).

Suomalaisia metsänomistajia löytyy moneen lähtöön. Valtaosa metsänomistajista tietää, mitä metsiltään haluaa ja kuinka haluaa toimia, Hakkarainen sanoo. Kaikille omat tavoitteet ja parhaat metsänhoidon keinot niiden saavuttamiseksi eivät kuitenkaan ole selkeitä. Tietotaso, asenteet ja tavoitteet vaihtelevat valtavasti, Valkeapää kommentoi. Selkeät tavoitteet ovat kuitenkin keskeisiä oikeiden metsänhoidollisten toimenpiteiden valinnassa, Vanhatalo toteaa. Metsänhoidon suositusten suunnittelutyössä olennaista on löytää valikoiman runsaudesta ne keskeisimmät uusimpaan tutkittuun tietoon pohjautuvat avainvaihtoehdot, joista metsänomistaja voi valita metsälle ja itselle sopivat, Vanhatalo jatkaa.

Metsänomistajille on tarjolla runsaasti erilaisia työkaluja omien metsänhoidollisten tavoitteiden määrittelyyn. Metsänhoidon suositukset on julkaissut oman tahtotilan määrittelyn tueksi listan kysymyksiä, joiden avulla voi arvioida metsänomistuksen ja eri tavoitteiden merkitystä, kertoo Vanhatalo. Myös metsäammattilainen voi hyödyntää listaa metsänomistajan kanssa käytävissä keskusteluissa. Silva ry on puolestaan julkaissut tavallisille metsänomistajille suunnatun yksinkertaisen metsälaskurin, jolla voi vertailla jatkuvan ja jaksollisen kasvatuksen vesistö-, ilmasto- ja talousvaikutuksia tietyllä metsätilalla, kertoo Valkeapää.

Tänä päivänä metsänomistajilla on aikaisempaa enemmän valinnanvapautta metsänkäsittelytavoissa, sillä 2014 voimaan tullut metsälaki lisäsi metsänomistajien omaa päätäntävaltaa. Tämä on osaltaan nostanut pintaan keskustelun metsänomistajan tahtotilasta, huomauttaa Valkeapää. Valinnanvapaus on toisaalta myös lisännyt niin metsänomistajan kuin metsänomistajille neuvontaa ja palveluita tarjoavien ammattilaisten vastuuta, jatkaa Vanhatalo.

Millaista neuvontaa ja palveluita metsänomistajille tulisi tarjota? Metsäpalveluiden tarjoaminen on palveluammatti, kiteyttää Hakkarainen. Metsänomistajan toiveita on syytä kuunnella tarkalla korvalla. Ammattilaisen on tarvittaessa kyettävä tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja ja kuvaamaan myös toimenpiteiden seuraukset esimerkiksi kestävyys- ja talousnäkökulmat huomioiden. Vaihtoehtojen avaaminen antaa metsänomistajalle aidon valinnanmahdollisuuden, sekä voi tarvittaessa edesauttaa tavoitteiden selkeyttämistä.

Metsänhoidon suositukset esittelevät metsänomistajille ja alan ammattilaisille parhaita käytäntöjä ja vaihtoehtoja kestävään metsänhoitoon. Ne laaditaan Tapion koordinoimana yhdessä metsä-, luonto- ja ilmastoalan toimijoiden kanssa. Maa- ja metsätalousministeriön tarjoamalla palvelulla tavoitellaan kansallisen metsästrategian mukaisesti kokonaiskestävyyttä sekä kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille. Suositukset perustuvat pitkäjänteiseen tutkimukseen ja käytännöstä saatuihin kokemuksiin.

Ajantasaiset metsänhoidon suositukset löytyvät verkosta osoitteessa www.metsanhoidonsuositukset.fi.

Kuuntele Metsäntuntijat-podcastin 6. jakso:
Millainen metsänomistaja haluat olla?

Aikaisemmat Metsäntuntijat-jaksot:

1. jakso: Metsänjalostus apuna ilmastonmuutokseen sopeutumisessa
2. jakso: Monimuotoiset kuntametsät ja digitaalinen metsätieto
3. jakso: Kuinka toimia vastuullisesti metsänomistajana?
4. jakso: Mitä tulisi tietää EU:n vaikutuksista metsiemme käyttöön?
5. jakso: Metsätuhot yleistyvät – Miten varautua riskeihin sääolosuhteiden muuttuessa?

Tapion Metsäntuntijat-podcast pureutuu suomalaisten metsien käytön ajankohtaisiin keskusteluaiheisiin. Keskustelua luotsaavat Tapion asiantuntijat ja vieraina kuullaan monipuolisesti metsäalaa edustavia ja aiheita eri lähtökohdista tarkastelevia ammattilaisia, tutkijoita, vaikuttajia ja metsänomistajia.

 

Lisätietoja

  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067