Rekommendationerna för skogsvård finns nu tillgängliga på svenska – ny webbtjänst öppnats

23.9.2021

Rekommendationerna för skogsvård presenterar bästa praxis och olika alternativ i finländsk skogsvård för skogsägarna. Rekommendationerna finns nu för första gången i sin helhet tillgängliga på svenska och i elektronisk form. Detta ger skogsfackmännen ett viktigt hjälpmedel i skogsägarrådgivningen och utvecklandet av informationstjänster.

Rekommendationerna för skogsvård publicerades för första gången i elektronisk form för ett år sedan, då endast på finska. Råd för olika beslutssituationer hittas lättare i en nättjänst än i ett stort antal böcker. Rekommendationerna kan hela tiden hållas aktuella i tjänsten.

Skogsägaren betjänas på sitt modersmål

Den 23.9.2021 öppnades nättjänsten www.rekommendationerforskogsvard.fi. Rekommendationerna finns nu i sin helhet tillgängliga på båda språken. För första gången finns också rekommendationer på svenska för speciella ändamål, till exempel viltvård i skogsbruket eller underhåll av skogsvägar.

Av skogsägarna är ca 10 % svenskspråkiga, det vill säga en något större andel än av befolkningen i medeltal.

– Rekommendationerna för skogsvård fungerar som stöd för beslut på strategisk nivå och för en enskild åtgärd. Det är viktigt att praxis för hållbart skogsbruk kan presenteras på ett jämlikt sätt till alla skogsägare och skogsfackmän, säger skogsrådet Niina Riissanen från jord- och skogsbruksministeriet.

Uppgifterna kan också flyttas till andra datasystem inom skogsbruket via ett öppet gränssnitt.

– Vi tror att tillgång till öppna data ytterligare förbättrar tjänsterna till skogsägarna. Via Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi erbjuds redan nu beskrivningar av de föreslagna åtgärder i den egna skogen som finns i tjänsten, berättar Henry Schneider, expert på skogsdata på Tapio.

Skogsfackmän har stor nytta av tjänsten vid skogsägarrådgivning.

– Det blir mycket lättare för alla, då rekommendationerna finns också på svenska. Även om skogsvårdsåtgärderna kan verka enkla i terrängen kan det ibland vara svårt att klä dem i ord. Då vi jobbar med skogsägarna är det bra att kunna använda rätta termer på sitt eget modersmål, säger VD Henrik Andersson från Stockfors Ab.

Rekommendationerna för skogsvård stöder sig på forskningsrön och praktiska erfarenheter. De tas fram i ett brett samarbete mellan aktörer inom skog, miljö och klimat. Tapio koordinerar arbetet. Rekommendationerna omsätter det nationella skogsprogrammets mål, ett övergripande hållbart skogsbruk, i praktiken. Tjänsten finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Tilläggsuppgifter:

Expert på skogsdat Henry Schneider, Tapio, henry.schneider@tapio.fi, tel. 040 160 8564

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.