Suomessa metsänviljely pohjautuu pääosin jalostettuihin siemeniin ─ uusi verkkosivusto avaa metsänjalostusta ja sen merkitystä

3.4.2023

Miten metsäpuiden jalostusta tehdään? Mitä hyötyä siitä on? Onko jalostettu metsänviljelyaineisto geneettisesti monimuotoista? Miten ilmastonmuutos otetaan huomioon jalostuksessa?

─ Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan tänään julkaistulla Metsänjalostus-verkkosivustolla. Sivusto avaa metsänjalostuksen eri osa-alueita kuten menetelmiä, saavutettuja tuloksia ja jalostetun metsänviljelyaineiston tuotantoa ja ominaisuuksia, kertoo verkkosivuhankkeen vetäjä Anneli Viherä-Aarnio Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Sivusto on toteutettu Luken, Helsingin yliopiston ja Tapio Oy:n yhteishankkeena.

Verkkosivusto on tarkoitettu metsäalan ammattilaisille, opettajille, tiedonjanoisille metsäomistajille ja myös kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Tietosisältö on rakennettu monitasoiseksi, ja havainnollinen infografiikka, videot ja valokuvat täydentävät tekstejä. Vastaavaa metsänjalostuksen kattavasti kokoavaa sivustoa ei ole aiemmin tehty.

─ Metsänjalostuksesta lyhyesti -osiossa nostetaan esille metsänjalostuksen keskeiset kysymykset, ja niiden kautta käyttäjä pääsee etenemään myös aihepiirien syvällisimpiin tietosivuihin, Viherä-Aarnio vinkkaa.

Syvällisintä tietoa löytyy suomenkielisistä tutkimusselosteista. Avointen oppimateriaalien kirjastossa on puolestaan korkeakouluihin soveltuvaa aineistoa metsänjalostuksesta ja metsägenetiikasta.

─ Metsägenetiikasta ja jalostuksesta ei ole maailman mittakaavassakaan paljon opetusmateriaaleja. Suomalaisille metsäalan opiskelijoille on nyt tarjolla ainutlaatuinen tietopaketti. On hienoa, että metsäjalostukseen liittyvää perustietoa on kerätty nyt yhteen paikkaan alan parhailta asiantuntijoilta. Tätä kautta saamme toivottavasti innostettua uutta sukupolvea metsänjalostuksen tutkimuksen ja toteuttamisen pariin, toteaa apulaisprofessori Tanja Pyhäjärvi Helsingin yliopistosta.

Huolimatta jalostetun aineiston vakiintuneesta roolista metsänviljelyssä, metsänjalostus on edelleen monille tuntematon ala, jonka periaatteita, menetelmiä ja vaikutuksia ei tunneta ja niihin liittyy jopa virheellisiä käsityksiä. Sivustolla vastataan myös tähän tietovajeeseen.

Tulossa verkkosivustoon pohjautuvia koulutusmateriaaleja metsäalalle

Metsänjalostuksella saatavista hyödyistä on viime vuosina kertynyt selkeitä näyttöjä. Jalostetun viljelyaineiston käytöllä on arvioitu saatavan viidenneksen parannus kiertoajan keskituotoksessa metsikköaineistoon verrattuna. Kasvunlisäyksen ohella myös esimerkiksi oksalaatu ja runkomuoto ovat parantuneet. Nopeamman kasvun avulla voidaan lisätä viljelymetsien hiilen sidontaa.

─ Verkkosivuston sisältämää metsänjalostustietoa tuodaan lähemmäksi käytännön toimijoita ja metsänomistajia laatimalla erilliset koulutusmateriaalit. Materiaalien tuotannosta vastaa Tapio Oy, kehittämispäällikkö Juha Ruuska Tapiosta kertoo.

Sivusto tehtiin maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman kehittämishankkeessa Jalostustieto: Ilmastohyötyjä metsänjalostuksella ‒ avoin tietoalusta metsänjalostuksesta ja hyötyjen viennistä käytäntöön (JALOTIE). Hanketta toteutetaan Luonnonvarakeskuksen (koordinaattori), Helsingin yliopiston ja Tapio Oy:n yhteistyönä vuosina 2021–2023.

Lisätietoa:

Erikoistutkija Anneli Viherä-Aarnio, Luke, puh. 029 532 5512, anneli.vihera-aarnio@luke.fi

Apulaisprofessori Tanja Pyhäjärvi, Helsingin yliopisto, puh. 029 415 7976, tanja.pyhajarvi@helsinki.fi

Kehittämispäällikkö Juha Ruuska, Tapio Oy, puh. 029 432 6070, juha.ruuska@tapio.fi

Linkki sivustolle: luke.fi/metsanjalostus

Verkkosivuston julkaisutilaisuus pidetään 12.4. klo 9-11. Ilmoittaudu mukaan