Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut

25.6.2018

Uuden maarakennusasetuksen toimivuutta testataan käytännössä kesäkuussa käynnistyneessä ARVO-TUHKA hankkeessa. Hankkeessa etsitään uusia tapoja saada entistä suurempi osa tuhkasta hyötykäyttöön; lannoitukseen tai maarakennusaineeksi. Päijät-Hämeeseen rakennetaan mm. testitienpätkä, jolla arvioidaan tuhkan uutta arvoketjua ja tuhkan käytön kustannushyötysuhdetta. Aikaisemman testituloksen mukaan tuhka parantaa metsätien kantavuutta. 

Päijät-Hämeessä otetaan jälleen askel kohti kiertotaloutta, kun alueen tuhkat saadaan tehokkaammin hyötykäyttöön. ARVO-TUHKA –hankkeessa välitetään tietoa uusista mahdollisuuksista käyttää tuhkaa maarakentamisessa.

Lakimuutos mahdollistaa tuhkan laajemman hyödyntämisen maarakentamisessa.

Tuhkaa voidaan hyödyntää lannoitteena tai maarakentamisessa, jolloin sillä korvataan luonnon maa- ja kiviaineksen käyttöä. Tähän asti kuitenkin vain pieni osa Suomessa syntyvästä 1,3 miljoonasta tuhkatonnista on päätynyt hyötykäyttöön ilman ympäristölupaa. Vuoden 2018 alussa voimaan tullut lakimuutos jätteiden käytöstä maarakennuksessa avaa uusia mahdollisuuksia hyödyntää tuhkaa.

”Tuhkan käyttö esimerkiksi uuden metsätien rakentamisessa sekä yksityis- ja metsäteiden perusparantamisessa tulee lisääntymään, kun sitä voidaan jatkossa hyödyntää tienrakennuksen materiaalina ilmoitusmenettelyllä. Aikaisemmin tuhkan käyttöön piti monissa kohteissa hakea ympäristölupa” toteaa Tapio Oy:n liiketoimintajohtaja Olli Äijälä.

Tutkimustietoa käytäntöön

Kesäkuun alussa käynnistyneen ARVO-TUHKA -hankkeen tavoitteena on välittää tietoa tuhkan uusista hyötykäyttömahdollisuuksista ja edistää tähän liittyvää yhteistyötä sekä liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeen alueella.

Hankkeen aikana järjestetään mm. työpajoja ja demonstraatiotilaisuuksia sekä toteutetaan konkreettinen maarakennuskohde, jossa tuhkaa hyödynnetään tien rakenteissa. Tarkoituksena on myös testata uudenlaisia puhdistusmenetelmiä, joilla voidaan parantaa tuhkan laatua.

”Hankkeesta saadaan arvokasta käytännön kokemusta uudistuneen lainsäädännön ja teknologiakehityksen tarjoamista mahdollisuuksista tuhkan hyödyntämiseen. Tässä on myös uuden liiketoiminnan paikka” toteaa LAMKin kiertotalouden TKI-johtaja Kati Manskinen, joka on muun muassa väitöskirjassaan tutkinut tuhkan hyötykäyttöä.

ARVO-TUHKA – Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut –hanke toteutetaan 1.6.2018-31.10.2020. Maaseuturahaston rahoittaman tiedonvälityshankkeen päätoteuttaja on Lahden ammattikorkeakoulu kumppaninaan Tapio Oy. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat tuhkan ja maarakentamisen parissa työskentelevät toimijat, kuten tuhkan tuottajat, urakoitsijat, suunnittelijat, kuntien tierakentajat ja yksityiset tienomistajat.

Lisätietoja:

Mari EronenLahden ammattikorkeakoulu
hankkeen projektipäällikkö
mari.eronen@lamk.fi

Samuli Joensuu, Tapio Oy
samuli.joensuu@tapio.fi

Hankesivut:

ARVO-TUHKA – Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut