Täydellisen puun metsästys – metsänjalostuksesta hyötyvät niin metsänomistaja kuin ilmasto

22.4.2022

Tapion uusi Metsäntuntijat-podcast pureutuu suomalaisten metsien käytön ajankohtaisiin keskusteluaiheisiin. Keskustelua luotsaavat Tapion asiantuntijat ja vieraina kuullaan monipuolisesti metsäalaa edustavia ja aiheita eri lähtökohdista tarkastelevia ammattilaisia, tutkijoita, vaikuttajia ja metsänomistajia. Ensimmäisessä jaksossa metsästetään täydellistä puuta ja pohditaan metsänjalostuksen roolia ilmastonmuutokseen sopeutumisessa erityisesti metsänomistajan näkökulmasta.

Kuvassa Juha Ruuska, Katri Himanen ja Timo Salminen
Katri Himanen (Luonnovarakeskus), Juha Ruuska (Tapio) ja Timo Salminen (Fin Forelia)

Tapion kasvuliiketoiminnan kehittämispäällikkö Juha Ruuska, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Katri Himanen ja Fin Forelian toimitusjohtaja ja metsänomistaja Timo Salminen pohtivat podcastin ensimmäisessä jaksossa kotimaisten suosikkipuiden haasteita muuttuvassa ilmastossa. Lämpenevä ilmasto on erityisen ongelmallinen kuuselle, jota on suosittu suomalaisissa metsissä hirvituhojen välttämiseksi. Yleistyvät kuumat ja kuivat kesät heikentävät kuusen kasvumahdollisuuksia ja altistavat sitä mm. kirjanpainajalle.

Lämpenevän ilmaston myötä metsissä voivat yleistyä myös uudet tuhonaiheuttajat tai nykyisten puiden seuralaiseläinten suhteet muuttua kasvattaen riskiä metsätuhoille. Himanen korostaakin riskin hajauttamisen tärkeyttä istuttamalla metsään useampia puulajeja. Salmisen mukaan Suomessa ollaan vielä hyvin konservatiivisia istutettavien puulajien suhteen. Käytössä ovat lähinnä mänty, kuusi ja koivu. Salminen arvioi puulajivalikoiman tulevaisuudessa laajenevan erityisesti lehtipuiden osalta.

Jalostettujen siemenien käytöstä hyötyvät niin metsänomistaja kuin ilmasto. Jalostetuilla siemenillä saadaan helposti ja edullisesti lisättyä merkittävästi metsän kasvua. Metsänomistajan näkökulmasta nopeammin kasvavat taimet vähentävät taimikkovaiheen vaatimaa työmäärää ja riskejä sorkkaeläinten aiheuttamille taimikkotuhoille. Käyttämällä jalostettuja siemeniä metsä on jopa 10–15 vuotta nopeammin päätehakkuuikäinen. Metsänomistajalle tämä tarkoittaa noin 50 vuoden aikajänteellä käytännössä tukkirekallista enemmän puuta hehtaarilta. Nopeammin kasvava järeämpi ja parempilaatuinen puusto torjuu myös ilmastonmuutosta sitomalla enemmän hiiltä.

Kuuntele Metsäntuntijat-podcastin 1. jakso: Metsänjalostus apuna ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

Podcastin viisi ensimmäistä jaksoa julkaistaan huhti-kesäkuun 2022 aikana.

Lisätietoja

  • Juha Ruuska
  • Kasvuliiketoiminnan kehittämispäällikkö
  • juha.ruuska(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6070