Virtuaalimetsä 2.0 – ovi uudenlaiseen metsäsuunnitteluun

5.10.2020

Uusi Virtuaalimetsä metsävaratiedon mallintamiseen mahdollistaa oman metsän tarkastelun 3D maailmassa. Vapaasti ladattavan Virtuaalimetsä 2.0 -sovelluksen avulla on mahdollista testata, vertailla ja oppia eri metsänhoitovaihtoehtojen lyhyen ja pitkän aikavälin visuaalisia vaikutuksia metsälle. Virtuaalimetsä on Lapin ammattikorkeakoulun, Tapion, Karelia ammattikorkeakoulun ja Arbonautin kehittämä sovellus metsävaratiedon 3D mallintamiseen.

Virtuaalimetsä mahdollistaa aivan uudenlaisen metsäsuunnittelun 3D mallintamisen avulla visualisoimalla eri toimenpiteiden suoria ja tulevaisuuden vaikutuksia. Sovelluksen avulla metsänomistaja, metsäpalveluyrittäjä tai kuntametsien suunnittelusta vastaava metsäasiantuntija voi tarkastella metsää eri näkökulmista ja perehtyä eri toimenpidevaihtoehtojen maisemavaikutuksiin.

Apuväline metsänomistajan ja metsäpalveluyrityksen vuorovaikutukseen

Metsänhoitotoimenpiteiden tai puukaupan vaikutuksien esittäminen etukäteen metsänomistajalle on helppoa Virtuaalimetsässä. Visualisoinnin avulla metsänomistajan ymmärrys lisääntyy ja samalla sekä päätöksenteko että vuorovaikutus metsäpalveluyrityksen ja metsänomistajan välillä helpottuvat.

“Metsän ja eri toimenpiteiden virtuaalimallinnus konkretisoi metsäsuunnittelua. Moni ei ymmärrä metsänhoidon toimenpiteiden vaikutuksia tai ne saatetaan ymmärtää eri tavalla. Virtuaalimetsän avulla on helppo demonstroida eri toimenpiteiden visuaalisia vaikutuksia. Onkin mahdollista, että kriittisiä asenteita metsänkäyttöä kohtaan voidaan vähentää konkretialla”, sanoo metsätietoasiantuntija Niko Pöllänen, Tapiosta.

Kaupunkilaisten osallistaminen taajamametsien käytön suunnitteluun

Taajamametsien käytön suunnittelun visualisointi konkretisoi eri vaihtoehtoja ja tekee kaupunkilaisten osallistamisen lähimetsien suunnitteluun helpommaksi.

“Virtuaalimetsän avulla voidaan jo ennen hakkuutöiden toteutusta havainnollisesti esittää, miten maisema muuttuu ja tämä lisää osallistavaa päätöksentekoa. On hienoa, kun eri vaihtoehtoja pystytään konkreettisesti näyttämään. Alueen asukkailla on mahdollisuus paremmin ymmärtää suunnitelmia ja tulla kuulluksi”, sanoo Merja Kuukkanen, Joensuun kaupungista.

Virtuaalimetsä perustuu metsävaratiedolle

Virtuaalimetsän 3D mallinnus perustuu metsätietostandardin mukaiselle metsävaratiedolle, jota hallitaan avoimen lähdekoodin QGIS-paikkatietojärjestelmälle. QGIS:n avulla käyttäjä voi vapaasti suunnitella hakkuita, metsänhoitotöitä, ajouria, säästöpuuryhmiä ja suojavyöhykkeitä, joiden vaikutuksia maisemaan käyttäjä voi tarkastella Virtuaalimetsässä ennen toimenpiteiden toteutusta. Lataa sovellus täällä: Virtuaalimetsä 2.0 -sovelluksen julkinen versio.

Lisätietoa

Virtuaalimetsä 2.0 -sovelluksen lataus 
Virtuaalimetsä 2.0 -hanke
Virtuaalimetsä 2.0 – kohti realistisempaa metsätiedon 3D-visualisointia -webinaari 

 

 

  • Niko Pöllänen
  • Metsätietoasiantuntija
  • niko.pollanen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6018