Virtuaalimetsä mahdollistaa metsänhoidon suunnittelun etäyhteydellä

8.4.2020

Virtuaalimetsä on metsä- ja pelialan ammattilaisten yhteistyön tuloksena kehitetty sovellus, jonka avulla metsänomistaja, metsäpalveluyrittäjä tai kuntametsien suunnittelusta vastaava metsäasiantuntija voi tarkastella metsää eri näkökulmista, joko kävellen tai lintuperspektiivistä. Virtuaalimetsässä voidaan myös tarkastella miltä metsäsuunnitelman toimenpide-ehdotusten vaikutukset näyttävät maisemassa vuoden, viiden tai kymmenen vuoden kuluttua.

Virtuaalimetsä on maisema- ja maankäytön suunnittelun apuväline, joka helpottaa metsästä kerätyn tiedon ja metsään suunniteltujen toimenpiteiden tarkastelua. Virtuaalimetsän avulla voidaan havainnollistaa esimerkiksi metsänomistajille tai suunnittelualueen asukkaille, millaisia ehdotetut toimenpiteet ovat ja millainen jälki metsään jää. Visualisointi lisää metsänomistajien ja muiden sidosryhmien ymmärrystä laadituista suunnitelmista, sekä helpottaa vuorovaikutusta metsäalan ammattilaisten kanssa.

”Virtuaalimetsä 2.0 -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa koko Suomen metsävara- ja paikkatietoaineistojen tehokas ja realistinen 3D-visualisointi sekä kartoittaa uusia käyttökohteita metsävarojen visualisoinnille metsäelinkeinossa. Metsäasiantuntijoita ja muita loppukäyttäjiä kehitykseen osallistamalla on saatu arvokasta palautetta visualisoinnin kehittämiseen, ja pystytty kartoittamaan käyttökohteita esimerkiksi metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamiseen liittyvässä osallistavassa suunnittelussa”, sanoo hankkeen projektipäällikkö, lehtori Markus Korhonen, Lapin ammattikorkeakoulusta.

Virtuaalimetsä helpottaa yhteisen ymmärryksen löytämistä

Kaupunki- ja kuntametsien käytön suunnittelusta vastaavat asiantuntijat sekä metsien hoidosta vastaavat toimihenkilöt sekä suunnittelualueen asukkaat ja muut sidosryhmät voivat hyödyntää Virtuaalimetsää suunniteltujen hakkuiden maisemallisten vaikutusten tarkastelussa. Tällä tavalla ihmisillä on mahdollisuus ymmärtää paremmin ammattilaisten laatimia metsänhoito- ja hakkuusuunnitelmia, mikä helpottaa yhteisen näkemyksen löytämistä alueen käytössä. Virtuaalimetsä luo eri osapuolten välille yhteistä sanastoa ja konkretisoi metsien käyttöä koskevaa suunnittelua. Osallistava suunnittelu ja asioiden parempi ymmärtäminen lisäävät suunniteltujen toimenpiteiden hyväksyttävyyttä. Myös aikatarkastelu on mahdollista Virtuaalimetsän avulla.

Palvelusta tulossa avoin versio – osallistu webinaariin kuullaksesi lisää

Virtuaalimetsä-sovelluksesta julkaistaan avoin versio loppuvuodesta 2020. Palvelu hyödyntää metsätietostandardin mukaista metsävaratietoa, minkä ansiosta kuka tahansa voi siirtää omien metsiensä tiedot Virtuaalimetsään ja lähteä virtuaaliselle kävelyretkelle vaikkapa toisella puolen Suomea sijaitsevalle tilalleen omalta kotisohvalta käsin. Maiseman oikeellisuus riippuu ensisijaisesti käyttäjällä olevan metsäsuunnitelman laadusta ja ajantasaisuudesta.
Tule kuulemaan lisää hankkeesta ja Virtuaalimetsä-sovelluksesta. Järjestämme avoimen metsätiedon visualisointia koskevan webinaarin 12.5.2020 klo 9.00 -10.00. Tilaisuuteen voi ilmoittautua täällä.

”Virtuaalimetsän avulla metsänomistajat voivat tarkastella omia tiluksiaan vaikkapa etäyhteydellä yhdessä metsäammattilaisen kanssa, mikä tarjoaa samalla alan toimijoille kustannustehokkaan mahdollisuuden myydä omia palveluitaan”, visioi metsätietoasiantuntija Mikko Niemi Tapiosta.

Virtuaalimetsä 2.0-hanketta johtaa Lapin ammattikorkeakoulu, jonka lisäksi mukana ovat Tapio Oy, Arbonaut Oy ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Lisätietoa

Virtuaalimetsä 2.0 -hanke
Virtuaalimetsä 2.0 – kohti realistisempaa metsätiedon 3D-visualisointia -webinaari