Anne Ilola nimitetty Tapio Oy:n toimitusjohtajaksi 2.5.2018 alkaen

2.5.2018

Tapio Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön hallitus on nimittänyt Tapion toimitusjohtajaksi 2.5.2018 alkaen KTM, MBA, insinööri Anne Ilolan. Ilolan edeltäjä Panu Kallio jättää tehtävän yhteisestä sopimuksesta.

”Haluamme tässä yhteydessä kiittää Panu Kalliota, joka on johtanut yhtiötä parin viimeisen vuoden ajan. Kallion johdolla yhtiön toimintaa on tehostettu ja vakiinnutettu. Tämä on mahdollistanut positiivisen tuloskehityksen. Tapion strategia kiinnittyy vahvasti metsäbiotalouden, metsä- ja luontotiedon sekä digitaalisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ilolan liiketoiminta- ja muutosjohtamiskokemus tukee erinomaisesti yhtiön monipuolista osaajajoukkoa strategian toteutuksessa” toteaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari.

Anne Ilola siirtyy Tapioon Sitowise Oy:n toimialajohtajan tehtävästä, jossa hän on luotsannut ympäristöön, veteen ja kaupunkikehitykseen keskittynyttä toimialaa voimakkaaseen kasvuun. Aiemmin Ilola on työskennellyt mm. Finavian liiketoimintajohtajana. Metsäalan kokemusta Ilola on kartuttanut mm. Tapion ja Metsähallituksen hallitustyöskentelyn kautta.

Lisätiedot:
Tapio Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari puh. 050 4610416
Tapio Oy:n toimitusjohtaja Anne Ilola puh. 050 5728448