Kasvinsuojeluaineiden käyttö metsänhoidossa – uusi opiskeluaineisto julkaistu

18.2.2020

Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö -opiskeluaineiston avulla metsäammattilaiset ja metsänomistajat pystyvät itsenäisesti perehtymään kasvinsuojeluaineiden turvalliseen ja vastuulliseen käyttöön. Opiskeluaineisto auttaa valmistautumaan kasvinsuojelututkintoon, jonka voi nykyisin suorittaa sähköisesti. Uuden opiskeluaineiston hyödyntäminen ja verkossa suoritettava kasvinsuojelututkinto helpottavat metsänhoidon kasvinsuojelun opiskelua ja tuovat kustannussäästöjä yrityksille.

Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö -opiskeluaineisto

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylläpitämässä Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö –opiskeluaineistossa on julkaistu metsänhoidon moduuli. Se perehdyttää metsänhoidon kasvinsuojelua ohjaaviin säädöksiin ja juurikäävän torjuntaan sekä  haitallisen kasvuston torjuntaa metsänuudistamisessa ja hirvikarkotteiden käyttöön.

Metsänhoidon kasvinsuojelun opiskeluaineistolla voi jokainen metsäammattilainen vahvistaa omaa osaamistaan ja varmistua siitä, että kasvinsuojeluaineiden käyttö on vaikuttavaa ja turvallista.

Kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttö edellyttää voimassa olevaa kasvinsuojelututkintoa. Tutkinnon tavoitteena on varmistaa, että kasvinsuojelutyö on sekä tekijälle että ympäristölle turvallista ja lopputulokseltaan laadukasta. Työntekijältä edellytetään huolellisuutta kasvinsuojeluaineiden varastoinnissa ja käsittelyssä, levityslaitteen toimivuuden varmistamisessa sekä torjuntatyön toteutuksessa.  → Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö –opiskeluaineisto

Kasvinsuojeluun kouluttautuminen ja tutkinnon suorittaminen nopeutuvat

Kasvinsuojelututkinto on uusittava viiden vuoden välein. Kasvinsuojeluasioihin perehtyminen on entistä helpompaa ja nopeampaa. Opiskelun ja tutkinnon voi suorittaa työpaikalla tai kotona, eikä enää tarvitse matkustaa erilliselle kurssipaikalle. Tästä on merkittäviä kustannushyötyjä metsäkoneyrityksille sekä muille toimijoille, joiden työntekijät tarvitsevat kasvinsuojelututkinnon. Metsäkoneyrityksissä uusi työntekijä, jolta puuttuu kasvinsuojelututkinto tai se on vanhentunut, pystyy verkkomateriaalin avulla kouluttautumaan ja suorittamaan kasvinsuojelututkinnon noin puolessa päivässä.

 

Juurikäävän torjunta on tärkeää

Metsätaloudessa kasvinsuojeluaineiden käyttö painottuu juurikäävän torjuntaan, joka on lakisääteinen velvoite metsän hakkaajalle 1.5.–30.11. välisenä aikana tehdyissä hakkuissa. Velvoite koskee juurikäävän riskialueella tehtäviä kuusivaltaisten metsien hakkuita kivennäis- ja turvemailla sekä mäntyvaltaisten metsien hakkuita kivennäismailla.

Juurikäävän torjunnan lisäksi metsänuudistusalojen heinän- ja vesakon torjunta glyfosaattivalmisteilla sekä hirvikarkotteiden käyttö taimikoissa ovat kasvinsuojelun säädösten tarkoittamaa kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttöä. Tällöin työntekijältä sekä ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita hankkivalta metsänomistajalta edellytetään kasvinsuojelututkintoa.

Kasvinsuojelu metsänhoidossa -materiaali kehitettiin yhteistyössä

Kasvinsuojelu metsänhoidossa –opiskeluaineiston ovat tehneet Koneyrittäjät ry, Metsäkoulutus ry, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES sekä Tapio yhteisessä hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta.

Lisätietoa

Ari Nieminen, asiantuntija Tapio, ari.nieminen(at)tapio.fi, puh. +358 40 718 2595
Metsämiesten säätiö.
Kasvinsuojelun kestävä käyttö -opiskeluaineisto

png-muotoinen Tapion logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Ari Nieminen
  • Asiantuntija
  • ari.nieminen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6047