Metsäalan toimijat testaavat digitaalisia Metsänhoidon suosituksia

14.11.2019

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -järjestelmän rakentaminen etenee ensimmäiseen testausvaiheeseen. Testaajina toimivat metsäalan eri toimijat kahdestatoista eri organisaatiosta. Testauksen tavoitteena on kokeilla rajapinnan toimivuutta metsänhoidon suositustiedon siirtoa varten.

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -projekti on edennyt suunnitellussa aikataulussa. Rakennamme sähköistä sisällönhallintajärjestelmää, jossa suosituksia ylläpidetään ja jaetaan sekä rajapinnan että nettiselaimen kautta. Järjestelmän avulla suositukset ovat vapaasti saatavilla, aina ajan tasalla ja mobiilisti.

”Rajapintakäyttö on tapa, jolla metsänhoidon suosituksia liikutetaan järjestelmien välillä eli tiedot luetaan yritysten omiin metsäjärjestelmiin. Rajapintojen testaamisella kerätään arvokasta palautetta rajapinnan toimivuudesta, ” sanoo projektipäällikkö Kati Kontinen Tapiosta.

”Suositustiedon käyttäjät eli metsäalan toimijat on sitoutettu hankkeeseen heti alusta lähtien. Tällä halutaan varmistaa se, että järjestelmä toimii erilaisissa käyttäjätilanteissa ja näin ollen palvelee koko metsäalaa”, jatkaa Kati Kontinen.

“Projektissa toteutustyö on käynnistynyt vauhdilla. Kaikkia kolmea isompaa toteutuksen osa-aluetta on viety eteenpäin rinnakkain. Sisällönhallintajärjestelmä, rajapinta ja selainkäyttöliittymä ovat kaikki edenneet odotetusti. Nyt päästään keräämään palautetta kentältä, jota onkin jo odoteltu innolla. Palaute tulee ohjaamaan osaltaan kehitystyötä jatkossa”, kertoo toimittajan projektipäällikkö Ari Ruuska Wunderista.

#MetsäDigi 2021 – Metsänhoidon suositukset aina ajantasaisesti ja aina siellä missä olet
Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke tuo ajantasaisen tiedon ja parhaat käytännöt käytettäväksi metsäalan tietojärjestelmiin ja sähköisiin palveluihin. Digitalisointi tulee helpottamaan metsäalalla toimivien töitä niin maastossa kuin myös toimistossa. Hanke edistää hyvää metsänhoitoa ja auttaa ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta. Hanketta rahoittaa maa- metsätalousministeriö.

Logot maa- ja metsätalousministeriö ja Tapio