Metsänhoidon suositusten ammattikäyttäjät kuulolla tulevista uudistuksista 

20.12.2022

Metsänhoidon suositusten sähköinen järjestelmä mahdollistaa metsäalan tietopalveluiden rikastamisen suositusten sisällöillä. Palvelun käyttäjät metsäorganisaatioista kokoontuivat 30.11. kuulemaan valmisteilla olevista uudistuksista. 

Työpaja harvennusmallien ja rajapintapalvelun kehityksestä metsänhoidon suositusten järjestelmässä pidettiin marraskuun päätteeksi. Paikalla oli reilut 20 osallistujaa eri organisaatioista.

Dynaamiset harvennusmallit

Harvennusmallikirjaston perusteita lasketaan parhaillaan Luonnonvarakeskuksessa. Tutkimusprofessori Jari Hynynen Lukesta kertoi tuotettavista malleista. Harvennusmalleista muodostetaan kirjasto, jota voi käyttää metsänhoidon suositusten järjestelmästä rajapinnan avulla.

Myös verkkopalveluun metsanhoidonsuositukset.fi rakennetaan toiminnallisuus, jolla malleja voi tarkastella metsän ominaisuuksien ja metsänomistajan tavoitteiden perusteella. Uusia perusmalleja tulee 135 kpl. Laskennat toteutetaan 1,5:n, 3:n ja 5:n prosentin korkokannoilla sekä erikseen kivennäis- ja turvemaalle. Suomi jaetaan alueena eteläiseen, keskiseen ja pohjoiseen. Lisäksi myöhemmin kevättalvella lasketaan lisämalleja esimerkiksi sekapuustoisuudelle.

Harvennusmalliprojektin uusi projektipäällikkö Petri Latva-Käyrä Tapiosta kertoi työn etenemisestä ja kuinka mallit ovat jaettavissa järjestelmän kautta.

Rajapintapalvelun kehittäminen ja käyttö

Senior developer Jan Lindström Wunderista kertoi rajapintapalvelun kehittämisestä. Tarkoituksena on tehdä uusi versio, johon saadaan uusia hakuominaisuuksia ja parempaa käytettävyyttä, kuten harvennusmallien hakuun liittyvät uudet toiminnallisuudet. Uusi versio rajapinnasta julkaistaan ensi kevään aikana. Asiasta tiedotetaan toimijoille hyvissä ajoin.

Tilaisuuden osallistujilta kysyttiin rajapinnan käyttötarpeista. Valtaosa vastanneista arvioi, että vanhaa rajapintaa on tarve käyttää vielä 7–12 kk päivitysjulkaisun jälkeen. Vanhaa rajapintaa tullaan ylläpitämään uuden rinnalla vuoden ajan.

Metsänhoitaja, järjestelmäasiantuntija Tuomo Holopainen Bitcompista kertoi ja demosi rajapintahakuja metsätietostandardikoodien avulla. Ohjeistukset löytyvät suositusten verkkopalvelusta, sivulta Kehittäjille.

Metsään.fi

Metsään.fi-palvelun sovellusvastaava Minttu Koponen Suomen metsäkeskuksesta kertoi metsänhoidon suositusten rajapinnan hyödyntämisestä. Metsäkeskus uudistaa parhaillaan metsään.fi-palvelua ja suositusten rajapinnan hyödyntäminen huomioidaan kehitystyössä.

Tilaisuuden diaesitykset löytyvät tapahtuman verkkosivulta.

Lisätietoa metsänhoidon suositusten sähköisestä järjestelmästä antavat Tapiossa Kati Kontinen ja Petri Latva-Käyrä.

  • Petri Latva-Käyrä
  • Metsätiedon kehittämispäällikkö
  • petri.latva-kayra(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6058