Metsäntuntijat-podcast: Sekametsätrendi jyllää – vinkit metsänomistajalle

2.5.2024

Mitä hyötyä puulajikirjon kasvattamisesta on, ja miten sekametsiä kasvatetaan? Metsien käytön asiantuntija Laura Nikinmaa Tapiosta saa Metsäntuntijat-podcastiin vieraakseen metsänhoidon johtavan asiantuntijan Markku Remeksen Suomen metsäkeskuksesta sekä metsänhoitopäällikkö Tiina Laineen Metsä Groupista.

Kuuntele jakso:  Sekametsätrendi jyllää – vinkit metsänomistajalle

Tiina Laine, Laura Nikinmaa ja Markku Remes.
Tiina Laine, Laura Nikinmaa ja Markku Remes.

Sekametsät eivät ole mikään uusi asia Suomen maassa, mutta ihan lähivuosina metsätaloudessa on tietoisesti alettu puhumaan niiden kasvattamisen puolesta, kertoo metsien käytön asiantuntija Laura Nikinmaa Tapiosta.

Sekametsillä on paljon hyötyjä – puulajivalikoimaa monipuolistamalla lisätään luonnon monimuotoisuutta ja voidaan hillitä metsätuhoriskejä muuttuvassa ilmastossa, hän jatkaa. Mutta miten sekametsiä perustetaan ja kasvatetaan?

Metsä Group on ottanut sekaviljelyn palveluvalikoimaan vuonna 2019, kertoo metsänhoitopäällikkö Tiina Laine. Käytännössä kuusta ja mäntyä viljellään sekaisin uudistusalalle. Varhaisperkauksesta lähtien otetaan myös siemensyntyisiä rauduskoivuja ja muita lehtipuita mukaan metsän kasvatukseen.

Tärkeintä on, että kaikkia puulajeja kasvatetaan samassa jaksossa, jolloin ne eivät kilpaile keskenään, hän jatkaa. Myös lehtipuut saadaan kasvamaan samassa kasvurytmissä, kun ne ovat varhaisperkausvaiheessa enintään samanpituisia kuin havupuun taimet.

Kun mukaan toivotaan siemensyntyistä lehtipuuta, täytyy uudistusalalle tehdä riittävän voimakas maanmuokkaus ja lehtipuille jättää hyvin kasvutilaa, muistuttaa metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta. Ei ole mitään järkeä istuttaa täystiheää havupuutaimikkoa, ja raivata jalostettuja taimia myöhemmin pois. Taimikonhoitovaihe on kriittinen, sillä siellä tehdään lopulliset valinnat jäävän puuston suhteen.

Suunnitelmallisuus on kaiken a ja o, kun halutaan kasvattaa sekametsiä kustannustehokkaasti. Kannattaa hyödyntää lähimetsät ja säästöpuut siemenpuina, ja valita sinne hyviä rauduskoivuja mukaan, Remes lisää. Riskienhallinnan näkökulmasta tulisi myös muistaa, että uudistetaan oikea puulaji oikealle kasvupaikalle. Biologiaa vastaan ei kannata taistella.

Eli sekametsien kasvatus tulisi nähdä sitä kautta, että hyödynnetään kuvion kasvupaikkaominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla vaihtamalla puulajia tarvittaessa ja hyödyntämällä luontaista uudistumista, kiteyttää Nikinmaa.

Metsänhoidon suositukset kokoaa tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen perustuvia kestävän metsänhoidon vaihtoehtoja ja parhaita käytäntöjä. Suosituksia ylläpidetään laajassa yhteistyössä, jota Tapio koordinoi. Sekametsien kasvatuksen metsänhoidon suositukset päivitetään vuoden 2024 aikana. Lue tästä uutisesta, kuinka päivitystyö etenee.

Nykyiset suositukset sekametsien kasvatukseen löydät täältä.

Tapion Metsäntuntijat-podcast pureutuu suomalaisten metsien käytön ajankohtaisiin keskusteluaiheisiin. Keskustelua luotsaavat Tapion asiantuntijat ja vieraina kuullaan monipuolisesti metsäalaa edustavia ammattilaisia, tutkijoita, vaikuttajia ja metsänomistajia. Jakso on osa metsänhoidon suositusten teemasarjaa. Metsänhoidon suositukset kokoavat tutkitun tiedon ja parhaat käytännöt, joista metsänomistaja voi valita itselleen sopivat tavat hoitaa metsää. Tapion koordinoiman palvelun rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja

  • Laura Nikinmaa
  • Metsien käytön asiantuntija
  • laura.nikinmaa(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6083