Metsäpaloriskin ennakoinnista opas metsäammattilaisille

12.12.2019

Metsäammattilaisille laaditaan opas metsäpalojen ennaltaehkäisystä, varotoimista ja vastuukysymyksistä. Metsäpaloriskin hallinta ja oman vastuun tunnistaminen korostuu metsäammattilaisen työssä erityisesti kuivina hellekesinä. Ilmastonmuutoksen ennakoidaan lisäävän metsäpalon vaarapäiviä tulevaisuudessa.

Metsäpaloriskien ennakoinnista laaditaan metsäammattilaisille opas, jonka tarkoituksena on vahvistaa metsäammattilaisten osaamista metsäpaloriskin arvioinnissa ja vähentää näin metsätöiden aiheuttamaa metsäpaloriskiä.

Kokemus kesien 2018 ja 2019 paloista ja paloriskin toteamisesta paljasti, että metsäala on ollut melko valmistautumaton tunnistamaan kuivien ajanjaksojen aikaisen maastopaloriskin ja työkohteiden sekä ympäröivän metsäalueen metsien rakenteen merkityksen mahdollisen metsäpalon tuhovaikutukseen. Tämän vuoksi metsäalan toimijat näkivät tarpeelliseksi ohjeistuksen parantamisen.

Metsäalalle ei ole ajantasaista ohjeistusta metsäpaloriskien hallinnasta eri metsätöiden toteutuksessa, tosin kulotusta varten on laadittu ohjeita, miten tulen hallinta varmistetaan kulotuskohteilla. Kokemuksena on, että metsäpaloriski on kuivina ajanjaksoina merkittävä puunkorjuussa, maanmuokkauksessa ja raivaussahatöissä. Tulevaisuudessa metsäpaloriskiin vaikuttaa se, että ilmastonmuutoksen ennakoidaan lisäävän hellekausia ja kuivuusjaksoja, jolloin metsäpalon vaarapäivien määrä kesän aikana lisääntyy.

Metsäpalon ennaltaehkäisyyn opas keväällä 2020

Metsäammattilaisen vastuut ja velvoitteet metsäpalojen ennaltaehkäisyssä -hankkeen asiantuntijatyönä tuotetaan opas metsäpaloriskien ennakoinnista ja hallinnasta sekä vastuukysymyksistä metsätöissä. Oppaassa pyritään täsmentämään Pelastuslain tarkoittamaa huolellisuusvelvoitetta ja varotoimia metsätöiden yhteydessä. Tavoitteena on lisätä metsäammattilaisten osaamista metsäpaloriskin arvioinnissa.

Hankkeen työskentelyyn osallistuvat Tapion lisäksi Koneyrittäjät ry, Metsäteollisuus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry ja Bioenergia ry  sekä pelastusalan asiantuntijaorganisaatioita. Hanke toteutetaan pääosin alkuvuodesta 2020, jotta opas olisi käytössä tulevana kesänä.

Lisätietoja

Ari Nieminen, Tapio, puh. 040 718 2595 ja sähköposti ari.nieminen@tapio.fi

Metsäammattilaisen vastuut ja velvoitteet metsäpalojen ennaltaehkäisyssä -hankeen rahoittavat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

 

 

  • Ari Nieminen
  • Asiantuntija
  • ari.nieminen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6047