Tapion luontolahja 100 -vuotiaalle Suomelle

19.12.2017

Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle -kampanjassa maanomistajia kutsutaan perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan pinta-alan.

Tapion luontolahja satavuotiaalle Suomelle on reilun kahden hehtaarin kokoinen luonnonkaunis maa-alue Hartolassa. Maa-alueet saaressa ja niemessä laajentavat olemassa olevaa luonnonsuojelualuetta.