Tapion uusilla ForestTEST® eLearning kursseilla varmistat metsäosaamisen

23.6.2016

Metsäammattilaisille ja aktiivisille metsänomistajille tulee saataville uusia eLearning- kursseja. Tapio tuottaa käytännönläheiset mobiilikurssit taimikonhoitoon ja istutukseen. Lisäksi osaamisen voi varmistaa mm. FSC:stä, metsätalouden kannattavuudesta, harvennushakkuista tai liito-oravan huomioimisesta.

istutuskurssi_etusivuIstutus ja taimikonhoito. Elokuussa julkaistavat istutuksen ja taimikonhoidon kurssit on suunniteltu erityisesti mobiilikäyttöä ajatellen. Näiden koulutusten tarkoitus on helpottaa varsinkin kausityöntekijöiden työnopastusta, mutta kurssit ovat erinomaista kertausta myös kokeneille konkareille. Kurssit on laadittu tiiviiksi – oleelliset asiat selviävät havainnollisten kuvien ja ohjeiden avulla 15 minuutissa.

seriffiSertiseriffi FSC. Suosittu Sertiseriffi PEFC-koulutus saa syksyllä sisartuotteen, kun kattava koulutuspaketti FSC-metsäsertifioinnista tulee saataville. Uusi kurssi tarjoaa oivallisen keinon metsäammattilaisille ja metsänomistajille ottaa FSC:n vaatimukset kerralla haltuun.

Metsänhoidon osaamiskortit. Myös Tapion perinteisemmät koulutukset digitalisoituvat. Työntekijän on jatkossa helppo päivittää ja todentaa osaamisensa urakanantajille työlajikohtaisella verkkokoulutuksella. Tapion myöntämä sähköinen harvennus-, taimikonhoito- ja istutus- sekä maanmuokkauskortti voidaan suorittaa kokonaan verkossa. Tämä säästää aikaa varsinaiseen työntekoon.

Metsätalousosaaminen. Metsätalouden kannattavuutta ja sen erityispiirteitä voi myös jatkossa opiskella verkossa. Metsänhoidon suositusten mukaiset opit metsätalouden kannattavaan harjoittamiseen käydään läpi ymmärrettävällä tavalla. Kurssi tulee olemaan erinomainen tietopaketti niille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan metsäomaisuuden hoidosta.

Liito-orava. Liito-oravan ja metsäkäsittelyn yhteen sovittamista voi opiskella verkossa syyskuusta lähtien. Kun haavan juurelta löytyy keltainen papanakasa, se ei ole ongelma liito-orava-verkkokurssin käyneille. Maksuttoman Tapion laatiman liito-oravakurssin tarjoaa maa- ja metsätalousministeriö. Osaamisen testaus ja oppimistulosten raportointi kuuluvat Tapion tarjoamiin kurssin lisäpalveluihin.

Ajan ja rahan säästyminen motivoivat verkkokoulutukseen

Jo yli 2 000 metsäammattilaista on kouluttautunut ja osoittanut osaamisensa ensimmäisellä TAPIO ForestTEST® -verkkokurssilla, jossa Sertiseriffi-hahmo opastaa uusiin PEFC-metsäsertifiointikriteereihin.

– Oppiminen omassa rauhassa, itse valitussa tilanteessa, ilman aikataulupainetta sekä jo opittujen asioiden kertaus ja mieliin palauttaminen ovat tämän tyyppisten verkkokurssien ehdoton etu toteaa operaatiovastaava Asko Koukkari Savo-Karjalan Metsätyö Oy:stä.

Tapion digikurssit tarjoavat joustavuutta uuden tiedon omaksumiseen. Kurssin voi käydä itselle sopivaan aikaan ja ilman matkustamisen vaivaa. Työnantajat puolestaan arvostavat selkeää raportointia, jonka avulla voidaan varmistaa, että työntekijät hallitsevat vaaditut asiat. Osaamisen todentaminen on keskeinen osa monen yrityksen laatujärjestelmää.

Metsätietoa saatavilla digitaalisesti

Tapio tarjoaa ajantasaista, luotettavaa ja riippumatonta metsätietoa tarvitseville erinomaiset työkalut.
TAPIO Metsänhoitokortisto -palvelusta löytyy laaja-alaisesti metsänhoidon viimeisimmät opit ja suositukset.
TAPIO Maastotaulukot -sovellus on metsätiedon moderni käsikirja, joka kulkee puhelimessa kätevästi mukana.

Tuotteet löytyvät Tapion verkkokaupasta.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Olli Äijälä, Tapio, olli.aijala(at)tapio.fi, puh. 040 582 9676