Uusi työopas puukauppakohteen laadintaan

16.1.2019

Puukauppakohteen laadinta eli leimikon suunnittelu lähtee liikkeelle metsänomistajan halusta myydä puuta. Suunnittelussa tarkennetaan, minkälaista puustoa metsänomistajan on tarkoitus myydä ja minkälainen leimikko on kyseessä. Hyvästä puukauppakohteen suunnitelmasta välittyy metsänomistajan näkemys metsiensä käsittelystä. Uusi opas selkeyttää puukauppakohteen suunnittelun käytäntöjä ja terminologiaa.

Yksinkertaisimmillaan puukauppatarjouksen saamiseksi riittää, että metsänomistaja osoittaa puunostajalle metsäkiinteistön ja alueen, josta haluaa myydä puuta. Perustason suunnittelussa tiedot myytävän kohteen ominaisuuksista kootaan tarkemmin. Jos kohde on erityisen kattavasti suunniteltu, puhutaan korjuuvalmiista puukauppakohteesta. ”Tiedä mitä myyt, tunne mitä ostat” on hyvä lähtökohta puukaupalle.

Hakkuiden suunnitteluun on tarjolla metsänhoitoyhdistysten ja metsäpalveluyritysten sekä puunostajien tarjoamia palveluita. Metsänomistaja voi suunnitella puukauppakohteen myös itse ja tarjota sitä puunostajille. Tarkempi puukauppakohteen suunnittelu vaatii hyvää metsäalan ammattitaitoa, jota uudella oppaalla halutaan tukea.

Hyvällä ennakkotiedolla on arvoa

Puunmyynnissä ja -hankinnassa tehdään tällä hetkellä paljon päällekkäistä maastotyötä. Samalla metsäkohteella voivat ennen hakkuita käydä puukauppakohteen suunnittelija, useampi puun ostotarjouksen tekijä sekä puukaupan jälkeen vielä korjuuyrittäjä. Mikäli puukauppakohteen ennakkotieto on ostajalle riittävän tarkka, ei erillistä maastokäyntiä tarvita tarjouksen tekemiseksi.

Puumarkkinoiden käytäntöjen kehittyminen määrittelee, kuinka tarkasti metsänomistajan kannattaa suunnitella puukauppakohteita ennakkoon. Oppaassa on tarkemmin kuvattu, mitä kattavilla ennakkotiedoilla tarkoitetaan.

Digitalisaatio muuttaa puukaupan käytäntöjä

Digitaaliset palvelut ja yhä tarkentuva metsä- ja ympäristötieto muuttavat puukauppakohteiden suunnittelua ja puukaupan toteutusta. Sähköinen puukauppa yleistyy ja puukauppakohteita laaditaan hyödyntämällä eri lähteistä kerättyä tausta- ja paikkatietoa. Maastotyötä tarvitaan tulevaisuudessa yhä vähemmissä määrin.

Uudessa oppaassa on kuvattu tietoja, joita puukauppakohteen suunnittelussa on suositeltavaa kerätä. Laadukas ennakkotieto edistää puunkorjuun sujuvaa toteutusta ja työturvallisuutta. Sillä myös varmistetaan, että kohteen erityispiirteet ovat puunostajan ja korjuun toteuttajan tiedossa ennen hakkuiden aloitusta. Tärkeä kehittämistavoite on, että kerätyt tiedot välittyvät digitaalisesti suoraan kohteen suunnittelijalta hakkuun toteuttajalle.

Lataa uusi opas

Metsänhoidon suositukset puukauppakohteen laadintaan -työopas on vapaasti saatavilla verkosta. Oppaalla halutaan kannustaa metsiä koskevan tiedon monipuoliseen käyttöön ja sähköisten palveluiden hyödyntämiseen hakkuiden ja puukaupan suunnittelussa.

Lataa työopas: Metsänhoidon suositukset puukauppakohteen laadintaan

Oppaan on laatinut Tapio Oy yhteistyössä metsä- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa. Oppaan laatimisen on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Kati Kontinen, Tapio Oy, kati.kontinen@tapio.fi, puh. 050 591 7456

Tutustu myös muihin Metsänhoidon suositukset -julkaisuihin:
www.metsanhoitosuositukset.fi

Julkaistu 16.1.2019