Uutta metsänhoidon suosituksissa: metsätilan hoidon strategiset valinnat

28.3.2022

Metsänhoidon suositukset -palvelussa on julkaistu uutta sisältöä, joka auttaa metsänomistajaa tekemään strategisia valintoja metsätilansa hoidon kokonaisuudesta. Metsätilan hoito -artikkelit ovat avuksi myös metsänomistajien neuvojille ja palveluntarjoajille, jotka tukevat metsänomistajaa päätöksenteossa.

Logo: metsänhoidon suositukset.

Metsätilan hoito -kokonaisuudessa on julkaistu lukuisia uusia artikkeleita.

Metsänomistajan tavoitteiden painottaminen metsätilan hoidossa ja ilmastonmuutoksen hillintä

Metsänomistajalla on useita vaihtoehtoja omaisuutensa hoidon strategiaksi. Hän voi painottaa taloudellista tulosta, luonnon monimuotoisuutta ja vesien puhtautta, virkistyskäyttöä tai ilmastonmuutoksen hillintää. Hän voi myös hakea tasapainoa näiden välille. Tavoitteiden tunnistamisen avuksi on laadittu joukko kysymyksiä ja taustatietoa.

Ilmastonmuutoksen hillintään esitellään kaksi painotusmallia: hiiltä sidotaan ensisijaisesti puuhun ja tuotteisiin tai varastoidaan metsään. Myös ilmastonmuutokseen sopeutumisesta on uusi artikkeli.

Metsien kestävä hoito ja käyttö

Uudessa artikkelissa kuvataan metsänhoidon kokonaiskestävyyden ja ilmastokestävyyden perusteita. Nämä täydentävät jo aiemmin julkaistua artikkelia ekologisesta kestävyydestä. Kestävyyden periaatteiden tunteminen auttaa metsänomistajaa tekemään valintoja metsätilansa hoidon periaatteista.

Metsänhoidon perusteet

Perustietoartikkelit auttavat ymmärtämään metsää ja metsänhoidon käytäntöjä. Uudessa artikkelikokonaisuudessa kuvataan muun muassa, kuinka hiili kiertää metsäekosysteemeissä ja puutuotteissa sekä avataan näihin liittyviä käsitteitä. Lämpösummakartat on päivitetty ja palveluun on tuotu aiemmin laaditut kuvaukset metsien kehitysluokista ja käsittely-yksiköistä.

Aineisto on vapaasti käytettävissä

Metsänhoidon perusteiden kuvauksista on hyötyä myös metsänhoidosta viestiville. Koko suositussisältö on vapaasti käytettävissä, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Tiedon ammattimaisessa hyödyntämisessä auttaa rajapintapalvelu, jonka kautta suositukset voidaan siirtää ajantasaisesti muihin metsäalan tietojärjestelmiin ja verkkopalveluihin.

Uudet valikot verkkopalvelussa

Verkkopalvelussa on julkaistu uusi valikko Metsätilan hoito, josta koko metsätilaa koskevat suositukset ja metsänhoitoa yleisesti käsittelevät artikkelit löytyvät kootusti. Suositukset aiheittain -valikon uusi nimi on Metsänhoidon toimenpiteet.

Linkit Metsätilan hoito -artikkeleihin

Uusien suositusten lisäksi Metsätilan hoito -osioon on siirretty jo aiemmin julkaistuja suosituksia. Osa niistä on ollut verkkopalvelussa toimenpidesuositusten ohessa, osa vain pdf-muotoisissa verkkojulkaisuissa.

Metsien kestävä hoito ja käyttö

Metsänomistajan tavoitteiden painottaminen metsätilan hoidossa

Metsänhoidon perusteita

Metsänhoidon riskienhallinta metsätilan hoidossa (uusi)

Luontokohteet ja lajien turvaaminen (siirretty)

Metsä kulttuurin osana (siirretty)

Metsätalouden kannattavuus (siirretty)

Metsänhoidon suositukset perustuvat tutkimustietoon ja niiden laadinnassa huomioidaan käytännöstä saadut kokemukset. Suositukset laaditaan yhteistyössä metsä-, ympäristö- ja ilmastoalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien kanssa. Työtä koordinoi Tapio ja sen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö osana kansallisen metsästrategian tavoitteiden käytäntöön vientiä.

Lisätietoja

  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067