Talousmetsien luonnonhoito kiinnostaa metsänomistajia – Monimetsä- neuvojat kertovat metsälenkeillä erilaisista luonnon­hoito­mahdollisuuksista

19.8.2019

MMM:n, Suomen metsäkeskuksen ja Tapio Oy:n yhteistiedote 16.8.2019

Yksityiset kansalaiset – noin 620 000 suomalaista – omistavat 60 prosenttia Suomen tuottavasta metsämaasta. Heidän päätöksensä ratkaisevat, miten näitä metsiä hoidetaan. Monimetsä-hanke vie tulevan syksyn aikana metsänomistajia ja metsäammattilaisia metsiin keskustelemaan talousmetsien luonnonhoidosta. Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkkejä järjestetään eri puolilla Suomea noin kaksikymmentä.

Parhaat keinot suomalaisen metsän kestävään hoitoon on koottu metsä-, ympäristö- ja energia-alan toimijoiden yhdessä laatimiin metsänhoidon suosituksiin, jotka perustuvat aina viimeisimpään tutkimustietoon. Suosituksia noudattamalla yksityiset metsänomistajat voivat toteuttaa omia tavoitteitaan niin taloudessa kuin metsäluonnon tilan parantamisessa.

Vuonna 2016 käynnistetty valtakunnallinen Monimetsä-hanke on kehittänyt ja kokeillut toimintamalleja, jotka edistävät metsänhoidon suosituksissa kuvattujen luonnonhoitokeinojen käyttöä talousmetsissä. Toimintamalleja vietiin viime vuonna käytäntöön yhteensä 22 koulutustilaisuudessa eri puolilla Suomea. Yli 700 metsäammattilaista sai tilaisuuksissa koulutusta siihen, miten luonnon monimuotoisuus ja vesiensuojelu voidaan ottaa talousmetsissä entistä paremmin huomioon.

Tänä vuonna hankkeessa otetaan seuraava askel, kun metsäammattilaiset ottavat Monimetsä-toimintamalleja avuksi välittäessään metsänomistajille tietoa erilaisista luonnonhoidon keinoista. Metsänomistajille suunnatuilla Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkeillä esitellään kustannustehokkaita keinoja ja toimintatapoja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Metsäammattilaiset ovat tiedonvälityksessä muutenkin tärkeässä roolissa, koska he ovat säännöllisesti yhteydessä metsänomistajiin ja voivat näin osaltaan vaikuttaa metsänomistajien luonnonhoitoa koskeviin ratkaisuihin.

Metsälenkkien lisäksi Monimetsä-ohjelmaan kuuluu muun muassa webinaareja sekä sähköisen luonnonhoidon oppimis- ja testiympäristön rakentaminen. On tärkeää, että metsänomistajille kerrotaan monipuolisesti luonnonhoidon keinoista ja kuunnellaan metsänomistajien omia toiveita keinojen käyttöön liittyen. Toimien toteutusvaiheessa on lisäksi tärkeä varmistaa, että asiat todella tehdään suunnitellulla tavalla ja että tieto kulkee toteuttajalle saakka.

Parhaillaan on valmisteilla myös pidempi hankekokonaisuus, jolla pyritään varmistamaan talousmetsien luonnonhoitokeinojen laaja ja vakiintunut käyttö osana jokapäiväistä metsänhoitoa ja metsäpalvelutoimintaa. Metsäluonnon monimuotoisuus ja puuntuotanto pyritään sovittamaan hankkeessa yhteen paikkatietoa hyödyntävien palvelujen avulla. Metsänomistajille suunnattavien kohdennettujen palvelujen kehittämistyöhön osallistuvat Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, Metsäteollisuus ry ja MTK ry.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Monimetsä-hanke on osa metsien käytön kokonaiskestävyyteen tähtäävän Suomen kansallisen metsästrategian toteuttamista. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön ohella ympäristöministeriö, MTK ry, Metsäteollisuus ry, Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, Suomen riistakeskus, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja WWF.

Lisätietoja:

Katja Matveinen, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2287, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Sanna Kotiharju, Monimetsä-hankkeen projektipäällikkö, Suomen metsäkeskus, p. 050 911 9388, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi
Lauri Saaristo, johtava asiantuntija, Tapio Oy, p. 040 573 9168, etunimi.sukunimi@tapio