Kalle Vanhatalo, Palvelualueen päällikkö, konsultointi

Palvelemme asiakkaitamme PEFC™- ja FSC®-metsäsertifioinnin erityisosaamisella. Tarjoamme selvityksiä, paikkatietoanalyysejä, koulutuksia ja toiminnan todentamista. Autamme yrityksiä kehittämään toimintaansa vastaamaan metsäsertifioinnin vaatimuksia.

Metsäsertifioinnin yleistavoitteena on osoittaa metsätuotteiden markkinoille, että puuraaka-aine on vastuullisella ja kestävällä tavalla tuotettua. Sertifioinnissa toimitaan ennalta asetettujen vaatimusten eli kriteereiden mukaisesti. Suomessa on käytössä kaksi metsänomistajajille ja metsäalan toimijoille vapaaehtoista kansainvälistä metsäsertifiointijärjestelmää: PEFC ja FSC. Sertifiointiin kuuluu metsänhoidon sertifiointi ja puun alkuperäketjun sertifiointi.

Metsäsertifioinnin asiantuntijapalvelumme kattavat PEFC- ja FSC-metsäsertifioinnin ja puutavaran alkuperäketjun toteutukseen ja todentamiseen liittyvät kokonaisuudet.

Ydinosaamistamme ovat

 • PEFC- ja FSC-metsänhoidon standardit
 • PEFC- ja FSC-sertifioinnin metsänhoidon vaatimusten laadunseuranta ja todentaminen
 • Puutavaran alkuperäketjun standardit (Chain of Custody, CoC)
 • FSC-kontrolloitu puu ja Due Diligence -tarkastus
 • FSC:n mukaiset HCV-alueet

Tutustu töihimme

PEFC-sertifiointi
FSC-sertifiointi
 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067
 • Henry Schneider
 • Metsätietoasiantuntija
 • henry.schneider(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6004