Metsäsuunnitelman tilaus onnistuu selkeän tarjouspyynnön avulla. Autamme sinua laatimaan teidän tarpeisiinne oikein mitoitetun metsäsuunnitelman määrittelyn tarjouspyynnön laadintaa varten. Palvelumme avulla varmistat metsäomaisuuden haltijana, että tarjouspyynnöstä välittyvät teidän tavoitteenne laadinnan kohteena olevalle metsäsuunnitelmalle. Samalla varmistat, että tarjouspyyntö huomioi uusimmat toimintatavat ja parhaat käytännöt.

”Meillä oli tarve vuonna 2022 kilpailuttaa uusi metsäsuunnitelma Keuruun kaupungille. Saimme Tapiolta juuri tarvitsemamme osaamisen laadukkaan kilpailutusmateriaalin tuottamiseen ja saimme sisällytettyä kaupungin metsiin liittyvät monet tavoitteet kilpailutettavaan suunnitelmaan. Jos olisimme yksin virkatyönä yrittäneet tuottaa samat materiaalit, olisi se loppujen lopuksi tullut varmasti kalliimmaksi ja laatu ei olisi ollut yhtä hyvä. Iso suositus Tapion palveluille!”Timo Määttä, kaavoitusjohtaja, Keuruun kaupunki

Tarvitaan täsmällinen tarjouspyyntö

Toimenpiteet määrittelevä metsäsuunnitelma laaditaan tyypillisesti 10 vuodeksi. Taloudenpidolle ja virkistysmetsien hoidolle on merkitystä sillä, millaisen metsäsuunnitelman perusteella hoidat metsäomaisuutta. Tuotamme palvelussa dokumentin, jossa kuvaamme teknisiä ja laadullisia vaatimuksia tarjouspyynnön kohteena olevalle metsäsuunnitelmalle. Toteutamme myös kilpailutuksen jälkeen tarjousten vertailun.

Mitä tarjouspyynnön pitää sisältää?

Palveluumme kuuluu seuraavat sisältökokonaisuudet, joita tarkennamme kanssanne.

1) Suunnittelun kohteen kuvaus
2) Hankittavan metsäsuunnitelman yleinen sisältö
3) Vaatimusten määrittely maastoinventoinnille / metsävaratiedon hankinnalle
4) Vaatimusten määrittely hakkuiden ja metsänhoitotöiden toimenpide-ehdotuksille
5) Vaatimusten määrittely luonto- ja monimuotoisuustietojen inventoinnista
6) Vaatimusten määrittely metsäsuunnitelman tuloksina toimitettavista raporteista ja kartoista
7) Vaatimusten määrittely metsäsuunnitelmaa tarjoaville tahoille
8) Ehdotus tarjousten pisteyttämisestä

Miten tarjouspyynnön sisältö muotoutuu kanssanne?

Metsäsuunnitelman laadinnan tarjouspyyntö kootaan yhdessä kanssanne. Palvelumme sisältää neljä vaihetta:

1) Aloituspalaveri
2) Ensimmäisen ehdotuksen laadinta Tapiossa
3) Kommentointipalaveri
4) Lopullisen tarjouspyyntöraportin laadinta

Kilpailutuksen päätteeksi voimme toteuttaa tarjousten vertailun tarjouspyynnössä ehdotetun tarjousten pisteytyksen mukaisesti ja käydä toteuttajan valitsemisen yhdessä läpi.

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen

  • Sini Miettinen
  • Asiakkuuspäällikkö
  • sini.miettinen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6076
  • Petri Latva-Käyrä
  • Metsätiedon kehittämispäällikkö
  • petri.latva-kayra(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6058