Laskimme Joensuun kaupungin talousmetsiin suunnitellun hakkuumäärien väliaikaisen noston vaikutukset metsien hiilitaseeseen.

Tapio teki Joensuun kaupungille hiilitaselaskennan, jolla tuotettiin tietoa hakkuumäärien kasvattamisen vaikutuksista puuston ja maaperän hiilivarastoon sekä puuston tilavuuden ja kasvun kehitykseen.

Laskelman taustalla oli Joensuun kaupungin suunnitelma kasvattaa talousmetsien hakkuita vuosien 2024 ja 2025 ajaksi.

”Asiakkaan tarve oli saada arvio hakkuumäärien väliaikaisen kasvattamisen ilmastovaikutuksista”, kertoo metsätietoasiantuntija Juho Lammi Tapiosta.

Laskennan pohjana käytettiin Joensuun kaupungin ajantasaista metsävaratietoa, jota kaupunki ylläpitää ForestKIT-metsätietojärjestelmässä. Laskennat tehtiin tilastollisia kasvu-, luonnonpoistuma-, biomassa- ja hiilitasemalleja sekä tieteellisissä julkaisuissa taulukoituja arvoja hyödyntäen (mm. Luonnonvarakeskuksen tuottamat ja ylläpitämät MOTTI-simulointiytimen kasvumallit).

Tulosten perusteella talousmetsien tai muiden metsien kasvu ei riitä kompensoimaan väliaikaisesti kasvavissa hakkuissa poistuvan puuston hiilimäärää vuosina 2024 ja 2025. Maaperän hiilitaseen lisääntyvät hakkuut taas nostavat hetkellisesti korkeammalle tasolle voimistuneen karikesadannan myötä.

”Hakkuumäärien hetkellinen nosto vähentää metsien kykyä sitoa hiiltä vain väliaikaisesti. Pysyviä tai pitkäaikaisia vaikutuksia ei koko metsäomaisuuden tasolla synny muuten keskimääräistä selvästi runsaspuustoisempiin kaupungin metsiin”, avaa Lammi laskennan tuloksia.

Tapion hiilitaselaskennan avulla Joensuun kaupunki sai luotettavan ja riippumattoman arvion metsien käsittelyyn liittyvän muutoksen ilmastovaikutuksista. Tulokset auttavat kaupunkia toteuttamaan ilmasto-ohjelmaansa, Hiilineutraali Joensuu 2025.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

Tapion asiantuntijaratkaisut tarjoavat käyttöösi metsä-, luonto- ja paikkatiedon kokeneet osaajat sekä asiantuntijoiden verkostot. Tutustu tarkemmin palveluumme: Metsäanalyysit ja laskentapalvelut

  • Juho Lammi
  • Metsätietoasiantuntija, tuotepäällikkö ForestKIT
  • juho.lammi(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6049