Selvennyslainhuudosta on iso apu

17.1.2022

Tärkeä metsänomistamisen perusasia on omistusoikeus ja sen osoittaminen.

Metsänomistajan omistusoikeus on askelkivi kaikkeen metsässä tapahtuvaan toimintaan. Joskus eriytetty hallintaoikeus peittoaa toimenpiteissä omistusoikeuden, mutta se on toisen jutun aihe.

Omistusoikeus on helppo osoittaa silloin, kun metsään on saatu omistus- ja hallintaoikeus ilman kommervenkkeja kaupalla tai lahjana. Tapahtuman jälkeen saaja on hakenut Maanmittauslaitoksesta saannolleen lainhuudon. Ajantasainen lainhuutotodistus on pätevä osoitus omistusoikeudesta.

Mutta entäpä silloin, kun takana on perintö, avioero, puolison kuolema, testamentti, ositus, omaisuuden erottelu, avioliiton ulkopuoliset perilliset jne.?

Yleisimmin varmaan törmätään tilanteeseen, jossa perinnönjättäjän lapset ovat aikanaan saaneet metsän perintönä, mutta osa lapsista on jo kuollut, ja heidän sijaansa ovat tulleet kuolleen perilliset, siis lapsenlapset tai lapsettomana kuolleen aviopuoliso. Mahdollisesti tämä perintöketju on jatkunut jo neljänteenkin sukupolveen ja eriytynyt eri sukuihin. Silloin ehkä kukaan ei ole enää ihan varma, ketkä kaikki ovat oikeutettuja päättämään yhteisen metsän asioista. Metsää pitäisi myydä, mutta puukauppaa ei synny, jos ei pystytä osoittamaan valtuutusta tai hyväksyntää kaikilta laillisilta omistajilta.

Kuolinpesän ei nimittäin tarvitse hakea lainhuutoa silloin, kun metsä saadaan perintönä. Ilman lainhuutoa omistamiseen oikeutettujen henkilöiden osoittaminen on edellä kuvatussa tilanteessa todella vaikeaa. Tarvitaan tukku perukirjoja ja mahdollisia muitakin saantokirjoja.

Onneksi Maanmittauslaitos voi tarjota auttavan käden ja antaa selvennyslainhuudon. Ihanan paperin, jossa on lueteltu kaikki metsän päätöksentekoon oikeutetut henkilöt. Tämän tiedon edessä voisi huutaa “Hurraa!“ pelkästä helpotuksesta.

Metsätilojen kauppa käy yhä kuumana ja siinä, jos missä, myyjän omistusoikeuden osoittaminen on äärimmäisen tärkeää. Myyjä voi laittaa sivuun monet, sekavat saantokirjat, jos hän ennen kaupantekoa hakee selvennyslainhuudon. Se riittää kaupanvahvistajalle ja se toimii kiinteistörekisterimerkintänä sähköisessä kauppapaikassa. Ei tarvita perukirjoja, ositussopimuksia, omaisuuden erottelun dokumentteja ja mitä niitä nyt onkaan.

Selvennyslainhuudon hakeminen on sekavassa omistustilanteessa usein tuntunut vaikealta, ja minustakin ohjeet sen hakemiseen ovat näyttäneet siltä, kuin pitäisi kiivetä Kilimanjarolle.

Soitin Maanmittauslaitokseen ja kysyin tarkennusta hakuohjeisiin. Mikä ihana helpotus: Yksi kuolinpesän osakas voi hakea paperilomakkeella tai sähköisesti Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa metsälle selvennyslainhuutoa. Hän asettuu hakijana asiamiehen rooliin. Toki valtuutukset kaikilta muilta osakkailta ja kaikkien perintöketjuun kuuluvien perukirjojen kopiot liitteineen pitäisi olla olemassa, mutta niihin voi palata sitten asian käsittelijän kanssa.

Niin kuin kaikkien vaikeiden asioiden kanssa: ensimmäisen askeleen ottaminen on tärkeintä ja samalla pelottavinta. Älä siis pelkää, tee hakemus selvennyslainhuudosta epäselvään omistustilanteeseen. Ei haittaa, vaikkei se olisikaan täydellinen! Maanmittauslaitoksen kirjaamisasioiden asiantuntija auttaa sitten eteenpäin. Eikä maksa paljon, 144 €.

Lisätietoa

Tutustu selvennyslainhuudon hakemiseen Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla.

Yhteisomistuksessa olevien metsätilojen, kuolinpesien ja verotusyhtymien osakkaille suunnattuja, metsätaloutta ja metsänomistusjärjestelyjä opastavia uusia verkkopalveluja valmistellaan maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa Sujuvaan metsänomistukseen 2025.